МВР

Дирекция "ВС"

 

Европейската служба за борба с корупцията

    

    

     Европейската служба за борба с корупцията (по-известна с абревиатурата на български: ОЛАФ) е генерална дирекция в структурата на Европейската комисия, задължена от Европейския съюз със защитата на финансовите му интереси. Нейната задача е да се бори по отговорен, прозрачен и ефективен начин с финансовите измами, засягащи бюджета на Съюза, с корупцията, както и с други нередни дейности, включително с лошото управление на европейските институции.