МВР

Дирекция "ВС"

 

Евроюст

 

     Евроюст е агенция на Европейския съюз (ЕС), занимаваща се с съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси. Седалището на Евроюст се намира в Хага, Холандия.

     Основана през 2002 г., тя е била създадена, за да се подобри работата с тежката трансгранична и организирана престъпност чрез стимулиране на следствени и прокурорски координации между агенциите на държавите-членки на ЕС.