МВР

Дирекция "ВС"

 

Интерпол

 

    

     Международната организация на криминалната полиция, широко известна като Интерпол, координира международното сътрудничество на полицейските органи в различните страни в борбата с криминалната престъпност. Седалището на Интерпол се намира в Лион, Франция.