МВР

Дирекция "ВС"

 

Международна академия за борба с корупцията

 

     Международната академия за борба с корупцията  (IACA) е млада институция със седалище в Лаксенбург (Виена), Австрия. Тя има уникален двоен характер като международна организация и академия, създадена по силата на международното право. "IACA" се стреми да преодолее пропуските в знанията и практиката в областта на борбата с корупцията. Нейният избирателен район се състои от 68 държави-членки на ООН и 3 международни организации.