МВР

Дирекция "ВС"

 

Световна банка

 

     Световната банка е международна финансова институция, която предоставя заеми на развиващите се страни за капиталови програми. Тя се състои от две институции: Международната банка за възстановяване и развитие и Международната асоциация за развитие. Световната банка е компонент на Групата на Световната банка и е член на Групата за развитие на ООН.

     Официална цел на Световната банка е намаляването на бедността. Според нейните членове на споразумение, всички свои решения трябва да се ръководят от ангажимент за насърчаване на чуждестранните инвестиции, международната търговия и за улесняване на капиталовите инвестиции.