МВР

Дирекция "ВС"

 

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа

    

     Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) е най-голямата световна междуправителствена организация в областта на сигурността, която включва всички страни от Европа, САЩ и Канада и ОНД. Мандатът ѝ включва контрол над въоръжаването и утвърждаване на човешките права, свободата на пресата и честните избори. Има персонал от 550 души в седалището си във Виена, Австрия и 2 300 души на други места. Началото и е поставено на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа (CSCE), състояла се през 1975 в Хелзинки, Финландия. В нея участват 57 държави, покриващи повечето от Северното полукълбо.