МВР

Дирекция "ВС"

 

Организация на обединените нации

     Организацията на обединените нации е международна организация, основана през 1945 г., която е отговорна за поддържането на международния мир и сигурност; развиване на близките отношения между народите; насърчаване на социалния прогрес, по-добри стандарти на живот и права на човека.