МВР

Дирекция "ВС"

 

Европейски партньори срещу корупцията (EPAC)

         

 

          Европейски партньори срещу корупцията (EPAC) е независима, неформална мрежа, обединяваща повече от 60 антикорупционни власти и полицейски надзорни органи от Съвета на страните-членки в Европа.  Те имат различни видове умения, компетенции и разнообразни правни форми. Европейската служба за борба с измамите (OLAF) също е член. EPAC предлага среда за обмяна на опит измежду партньорите, за откриването на нови  възможности и сътрудничество отвъд националните граници в разработването на общи стратегии и високи професионални стандарти.