МВР

ОД Габрово

 

РУ Дряново

п.к. 5370, гр. Дряново

ул. Стефан Стамболов № 25
e-mail: [email protected]
 
Тел. централа: 0676/7-23-51 
Н-к РУП: вътр. тел 222;

четвъртък:14-16 ч.

ден за прием на граждани

РУ Дряново - Районни инспектори
   
Селото или кварталът, в който живеете , се обслужва от полицейски или младши полицейски инспектор. Той е длъжен да осигурява обществения ред и да води борба с престъпността.

Длъжен е да извършва ежедневен обход на територията на района, който обслужва, и да взема мерки, когато се налага.

Длъжен е да контактува ежедневно с населението, като за целта има приемна стая. При липса на такава ползва помещенията на кметството или полицейския участък.

Към полицейския инспектор може да се обърнете и когато знаете, че някой се занимава с престъпна дейност или има данни за такива лица.

Кварталният полицай е длъжен да вземе мерките, предвидени от закона, по всяко Ваше заявление. Ако то е от компетенцията на други държавни органи, длъжен е да го препрати по служебен път.

Ако сте недоволен от работата на полицейския служител, можете да съобщите това пред началника на РУП, началника на Охранителната служба или ОДМВР. За противозаконни действия на полицейския инспектор може да сигнализирате и районния прокурор.

 Полицейски и младши полицейски инспектори