МВР

ОД Габрово

 

РУ Севлиево

п.к. 5400, гр. Севлиево,

ул. Стефан Пешев  № 4
e-mail: [email protected]

Тел. централа: 0675/3-32-12;3-32-13 

Началник РУ: тел. 0675/3-31-01

ден за прием на граждани: вторник 14-16 ч. 

РУ Севлиево - Полицейски и Младши полицейски инспектори 
 
Селото или кварталът, в който живеете, се обслужва от полицейски или младши полицейски инспектор. Той е длъжен да осигурява обществения ред и да води борба с престъпността.

Длъжен е да извършва ежедневен обход на територията на района, който обслужва, и да взема мерки, когато се налага.

Длъжен е да контактува ежедневно с населението, като за целта има приемна стая. При липса на такава ползва помещенията на кметството или полицейското управление.

Към полицейския инспектор може да се обърнете, когато знаете, че някой се занимава с престъпна дейност или има данни за такива лица.

Кварталният полицай е длъжен да вземе мерките, предвидени от закона, по всяко Ваше заявление. Ако то е от компетенцията на други държавни органи, длъжен е да го препрати по служебен път.

Ако сте недоволен от работата на полицейския инспектор, можете да сигнализирате за това Началника на РУ, Началника на Охранителната служба или ОДМВР. За противозаконни действия на кварталния полицай можете да сигнализирате и районния прокурор.

Как да се свържем с полицейския и младши полицейски инспектор?