МВР

ОД Габрово

 

І. Първи район
Граници:
- територията на град Трявна, кв. Стояновци и кметства с. Престой с. Станчов хан, с. Белица, с. Черновръх
Обслужва се от: началник група „Охранителна полиция“ ст. инсп. Калоян Койчев и МлПИ мл. експ. Кънчо Трифонов
Адрес и телефон на приемната:
За района на град Трявна приемът на граждани се осъществява ежедневно в сградата на районното управление в Трявна, стая №5, за времето от 10-12ч. и от 15-16 ч.
Тел. 0677/62210; 0677/62211
- км. Престой – всеки вторник от 10 ч.
- км. Станчев хан – всяка сряда от 14 ч.
- км. Белица – всеки четвъртък от 10 ч.
- км. Черновръх – всеки петък от 10 ч.


ІІ. Втори район
Граници:
- територията на град Плачковци, квартали Божковци, Демиев хан, Късовци, Стоевци, Горни Плачковци, Долни Цоневци, Пунговци, Нейковци, Бъчварите, Боевци, Минкино, заедно  сприлежащите им улици и махали, село Енчовци, с. Бангейци, Радевци и с. Кръстец.
Обслужва се от: МлПИ мл. Експ. Георги Василев
Адрес и телефон на приемната:
За района на град Плачковци и прилежащите квартали – приемна на ул. Пролет 1, всяка сряда от 10-12 ч. и всеки четвъртък от 14-16ч.
Тел. 06770/2210
Приемът на граждани в районите на кметства Радевци, Кръстец и Бангейци се осъществява в сградите на кметствата, както следва
- км. Радевци – всеки вторник от 10 ч.
- км. Кръстец – всяка сряда от 14 ч.
- км. Бангейци – всеки четвъртък от 10 ч.