МВР

ОД Габрово

 

Гражданите на ЕС могат да пребивават в Република България с валидна лична карта или паспорт до три месеца след влизане в страната, след което трябва да кандидатстват  да получат удостоверение за продължително пребиваване. 

За целта, те трябва да представят набор от документи и да изпълнят следните изисквания, в зависимост от това дали са:

• Работещи или самостоятелно заети лица

Осигурени или самоосигуряващи се лица 

• Учащи в Република България
• Членове на семейството, които са граждани на ЕС

• Членове на семейството, които НЕ са граждани на ЕС

Постоянно пребиваване

Гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, които са пребивавали законно в Република България в продължение на пет години,  на основание на непрекъснато удостоверение за продължително пребиваване,  може да получат удостоверение за постоянно пребиваване. Документите за кандидатстване са:

За целта, те трябва да представят набор от документи и да изпълнят следните изисквания:

• Постоянно пребиваване

За повече информация и обратна връзка, моля обръщайте се към най-близкият офис на сектор „Миграция”или на тел: +359 (2) 982 4808, email: [email protected]