МВР

ОД Габрово

 
230 Предоставяне на временни табели с регистрационен номер на лица - търговци (по смисъла на Търговския закон
393 Прекратяване на регистрацията на превозно средство с писмено заявление от собственика
454 Възстановяване на идентификационен номер на превозно средство
858 Издаване на разрешение за временно движение на пътно превозно средство
859 Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства
1239 Извършване на първоначална регистрация на превозно средство
1300 Издаване на обобщени справки за броя на моторните превозни средства (по вид, марка, търговско наименование, категория, вид гориво или възраст
1301 Издаване на транзитеn регистрационен номер на превозно средство

1524 Временно спиране от движение на превозно средство по желание на собственика
1770 Издаванe на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство
1776 Монтаж на регистрационни табели и идентификация на превозни средства на територията на областна дирекция на МВР, различна от областната дирекция по местоотчет на превозното средство
2152 Изготвяне на писмено становище по проекти, свързани с организиране на движението по пътищата
2215 Съгласуване на разрешително за превоз на извънгабаритни товари
2676 Предоставяне на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви иили цифри по избор на клиента
2677 Промяна в регистрацията на превозно средство
2679 възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по желание на собственик
2680 Пускане в движение на временно спряно превозно средство
2683 Предоставяне на трета регистрационна табела за превозно средство