МВР

ОД Габрово

 

МПС

Документи:
Временно спиране от движение на превозно средство по желание на собственика
Възстановяване на идентификационен номер на превозно средство
Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по желание на собственик 
Извършване на първоначална регистрация на превозно средство
Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство
Издаване на разрешение за временно движение на пътно превозно средство
Издаване на транзитен регистрационен номер на превозно средство
Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства
Предоставяне на трета регистрационна табела за превозно средство
Промяна в регистрацията на превозно средство
Пускане в движение на временно спряно превозно средство
Служебно прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство