МВР

ОД Габрово

 

Новини

Полезна информация относно издаването на документи за самоличност

Сектор БДС при ОДМВР Габрово, уведомява гражданите, че 6-месечното удължаване на срока на валидност на личните карти и паспорти, важи само за документите, които са изтекли  до 31.01.2021г. Документи, изтекли или изтичащи след тази дата, подлежат  на  подмяна  в срок от 30 дни след  датата на изтичане. Няма удължаване на срока за връщане на международен паспорт. Паспортът се връща в тримесечен срок след изтичане на валидността му. 

До края на 2021 г. в област Габрово предстои подмяната на приблизително 15 000 лични карти, 6 500 паспорта и 9 000 свидетелства за управление на моторни превозни средства. Към момента административното обслужване е спокойно и няма струпване на граждани в звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Габрово.

Срок за изпълнение на отделните видове поръчки:

*Обикновена поръчка се изпълнява за срок до 30 дни.

*Бърза поръчка до 3 работни дни.

*Експресна поръчка до 8 работни часа.

Стойност на отделните лични документи:

*Стойността на личната карта с валидност 4 години е 13 лева за лица на възраст от 14 до 18 години.

*Лична карта със срок на валидност 10 години за лице на възраст от 18 до 58 години е на стойност 18 лева.

*Безсрочни лични карти се издават на лица, навършили 58-годишна възраст. Тяхната стойност е 11 лева.

*Лица с намалена работоспособност и степен на увреждане 50 и над 50 % заплащат лична карта на стойност 2 лева. Решението на ТЕЛК трябва да бъде в срок или пожизнено /Лицата с трайно намалена работоспособност или вид степен на увреждане 50 на 100, на които намалената работоспособност е установена след навършване на възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срок на решението на ТЕЛК./.

*Освобождават се от заплащане на такса при издаване на първа лична карта лицата от 14 до 16 години.

*Освобождават се от заплащане на такса при издаване лична карта на лицата, навършили 70-годишна възраст.

*Стойността за издаване на паспорт на лице до 14-годишна възраст е 10 лева. За следващ паспорт на дете се заплащат 20 лева.

*За паспорти на лица от 14 до 58-годишна възраст се заплащат 40 лева.

*За паспорт на лице от 58 до 70-годишна възраст се заплащат 20 лева.

*Паспортите за лица над 70-годишна възраст са на стойност 10 лева.

*Лица с намалена работоспособност и степен на увреждане 50 и над 50% заплащат паспорт на стойност 3лв

*За бързо издаване на лична карта и паспорт, съответната такса се заплаща с увеличение 2 пъти, когато по искане на лицето, услугата се извършва в срок до 3 работни дни.

*За експресно издаване на лична карта или паспорт, съответната такса се заплаща с увеличение 5 пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 8 работни часа.

04 юни 2021

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ С МОТОЦИКЛЕТИ И МОТОПЕДИ

Скоростта

Известно е, че управлението и возенето на мотоциклет или мотопед са несравнимо  по-рискови от това на автомобили. Водачите и пътниците не са защитени и всяко падане или удар в друг автомобил или крайпътно препятствие води до изключително тежки последици, дори когато скоростта не е голяма.

Не се поддавайте на изкушенията на адреналина от високите скорости. По-добре се движете със скоростта на автомобилния поток, на по-голяма дистанция, която ви осигурява място и време за реагиране при непредвидена ситуация.

Не се състезавайте с другите и не се поддавайте на „покани” от ваши колеги на пътя за надбягване. Това би довело до екстремен риск от произшествие.

Най-опасни за пътни злополуки са улиците в населените места. Застраховайте се с намалена скорост - в рамките на разрешената, а на конфликтни места - и по-малка. Опасностите в селищата са на всяка крачка: внезапно втурващи се  на улицата играещи деца; майки с колички; невнимателен или неправоспособен водач, който в последния момент ще ви затвори пътя, отнемайки предимство; нарушител, който навлиза в кръстовището при червен сигнал на светофара;  шофьор, който не  наблюдава огледалата за обратно виждане и започва завой наляво или в обратна посока, без да е забелязал приближаващия отзад мотоциклетист /мотопедист/; внезапно появило се  дете - на велосипед, ролкови кънки, скейтборд, куче и много други  опасности. При висока скорост не можете да реагирате  и да предотвратите удар и падане.

Помнете, че пешеходците и велосипедистите, особено децата и възрастните, не могат да преценяват реално скоростта на приближаващия мотоциклет /мотопед/ , времето, за което би пристигнал до конфликтната точка, и възможностите на мотоциклетиста да маневрира или спре! Това е още една причина да сте много предпазливи и да намалявате значително скоростта  при забелязване на такива участници в движението, които могат внезапно да излязат на платното. 

Движете се с такава скорост, която  да  ви осигури спокойно, сигурно управление, което не налага рязко използване на спирачките.

По тъмно намалете значително скоростта, тъй като пред вас може да има несигнализирана каруца, трактор, велосипедист без светлоотразители и без светлоотразителна жилетка /което е задължение по Закона за движението по пътищата/, пешеходец без светлоотразителни елементи, в тъмни дрехи. При насрещни фарове, които заслепяват,  вероятността от блъскане  на такива трудно забележими участници в движението е многократно по-голяма. Ще пострадат те и Вие.

 Изпреварването

Опитите за изпреварване в участъци, където това е забранено с непрекъсната линия и пътни знаци, при интензивно насрещно движение, са опасни. Много мотоциклетисти нарушават правилата и преминават на минимална странична дистанция от изпреварваните от тях автомобили, като се стремят да не излизат от своята лента. Има опасност от отклоняване наляво и челен удар с насрещни автомобили, както и за падане при съприкосновение с изпреварвания  или насрещния автомобил. Особено критично е, когато биват изпреварвани тирове и други едрогабаритни машини, които ограничават видимостта.

Започналото изпреварване на гладка настилка  с увеличена скорост може да завърши зле при попадане на мотоциклетиста внезапно на неравна настилка. Започвайте маневрата само ако сте сигурни, че участъкът пред вас е без опасни неравности.

След зимата по много пътища от валежите има изнесен пясък, кал, малки камъчета на платното. В краищата на платното са се образували ивици пясък от разпръснатия  против заледяванията. Стремете се гумите да не стъпват на тези ивици, особено на завои, където мотоциклетът /мотопедът/ би се подхлъзнал и би последвало падане с тежки последици. 

Бъдете много предпазливи и не изпреварвайте автомобили в зоната на кръстовища  извън населените места. Често настъпват злополуки, когато автомобилът, който сте започнали да изпреварвате, внезапно предприеме  маневра - завой наляво,  и ви затваря пътя в последния момент.

Помнете, че другите на пътя - водачи, пешеходци, не забелязват добре и отдалече мотоциклетите поради малките им габарити в сравнение с тези на автомобилите, в съчетание с  обичайно високата им скорост. Това води до критични ситуации и пътни злополуки. Водачите на автомобили започват маневри - завиване наляво или в обратна посока, с  погрешното убеждение, че приближаващият мотоциклет/в същата или в обратната посока/ е  достатъчно далече. Някои от водачите на автомобили не поглеждат често в огледалата за обратно виждане и дори не забелязват, че отзад ги застига мотоциклет, който започва изпреварване.

При изпреварване осигурявайте възможно по-голяма странична дистанция  от изпреварваното от вас превозно средство - автомобил, друг мотоциклет, мотопед, възрастен или дете на велосипед. Най-често велосипедистите пострадват в пътни злополуки при следната ситуация: движейки се направо, те обръщат глава назад, за да видят приближаващото превозно средство, поради което несъзнателно рязко завиват наляво и попадат в опасната зона.

Предимството

Когато на кръстовище нямате предимство, изчаквайте достатъчно търпеливо преминаването на всички превозни средства, движещи по пътя с предимство. И обратно: когато вие сте с предимство, още преди кръстовището намалете скоростта  с готовност да реагирате, тъй като е голяма вероятността някой от изчакващите да потегли по-рано и внезапно да ви затвори пътя.

Също намалете скоростта и бъдете предпазливи, когато се движите направо  и имате предимство пред завиващи автомобили: много често главно възрастни шофьори, водачи на трактори и селскостопански машини, каруцари  започват завиване, без да са се убедили достатъчно добре, че не създават конфликт с движещи се направо. Не забравяйте, че поради малките си габарити, макар със запален фар, мотоциклетът е по-трудно забележим, а поради високата си скорост се озовава за секунди на мястото на сблъсъка с предприелия завиването.  

 Преди да извършите маневра, включвайте достатъчно рано мигачите; не забравяйте, че сте по-трудно забележим в сравнение с автомобилите в интензивното движение. Винаги преди маневра се убеждавайте сигурно, че другите участници в движението са ви възприели и ще осигурят безопасното Ви преминаване.

 Не се движете на минимална дистанция зад автомобила пред вас. При внезапно спиране на този автомобил/по многобройни причини/, неминуемо ще се блъснете в него. Особено е опасно когато мотоциклетист се движи на  минимална дистанция зад едрогабаритни товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета, които закриват видимостта ви напред, с намерение да ги изпревари. Увеличете дистанцията, за да имате по-добра видимост  и тогава, при липса на насрещно движение, започнете маневрата.

 На кръстовища не потегляйте рязко веднага след светване на зеления сигнал за вашата посока. Мотоциклетът ускорява рязко и  влиза в опасен конфликт с другите по-бавни участници в движението.

 Не преминавайте с висока скорост през кръстовища, въпреки че имате предимство зелен сигнал на светофара. Не увеличавайте скоростта с цел да „хванете” зеления сигнал, който изтича  - винаги се намира пешеходец, решил да притича на червено, или шофьор на автомобил, който прибързано ще навлезе в кръстовището още на  жълт сигнал, преди зеления.

 Техническата изправност, екипировката

 Безопасното движение с мотоциклети и мотопеди изисква да не се правят дори най-малки компромиси с техническата изправност: светлини, спирачки, състояние на гумите; лагерите, веригата, амортисьорите,  осите  и т.н. Дори най-малки хлабини в ходовата част при високите скорости могат да предизвикат опасни вибрации, които да изхвърлят мотоциклета извън пътя. Износените, повредените или неподходящи гуми увеличават вероятността от падане на завои. Потърсете компетентна консултация и помощ в  специализирани  автосервизи за консултации и ремонт.

  Вие и вашите спътници Винаги поставяйте защитни каски, дори при пътувания на съвсем малки разстояния. Най-често при злополука возещите се на  мотоциклет, мотопед при удар в дърво, стълби и при падане блъскат главата си - в дърво, стълб, бордюр край платното.
          Осигурете си специални защитни облекла за предпазване от наранявания при падане и удари.  

 

 Препоръки към водачите на автомобили и други превозни средства  за безопасно поведение спрямо мотоциклетистите  и мотопедистите

 Когато шофирате леки или товарни автомобили, автобуси, бъдете много съсредоточени при бързо променящите се ситуации пред и зад автомобила.  Непременно трябва да забележите навреме мотоциклетиста/мотопедиста/ на пътя, колкото е възможно по-рано, за да сте готови за да избегнете навлизане в опасна ситуация. За целта много често поглеждайте към огледалата за обратно виждане.

 Мотоциклетистите и мотопедистите са  като „рохко яйце” в движението - много уязвими за загуба на равновесие и падане, дори при малко съприкосновение с други возила и препятствия.  Винаги осигурявайте безопасна дистанция от тях. Не предприемайте резки, неочаквани маневри. Извършвайте ги плавно, с отрано подаден мигач, след като непрекъснато наблюдавате пътя за поява на мотоциклети, движещи се с висока скорост

Не допускайте случаи, при които забелязвате мотоциклета едва когато се е изравнил с вашия автомобил и ви изпреварва.

 При забелязване на мотоциклетист, който се движи срещу вас, в обратна посока, и изпреварва  един или повече автомобили наведнъж, осигурете възможно по-голяма странична дистанция, като се приближите максимално до края на платното отдясно във вашата лента за движение.

 При движение в колона осигурете по-голяма дистанция до мотоциклетиста, движещ се пред вашия автомобил. Минималната дистанция създава напрежение и дискомфорт за водача отпред, който в резултат на това може да предприеме прибързано и опасно изпреварване.

 Бъдете особено внимателни на кръстовище, на което изчакват преминаване водачи на мотоциклети и мотопеди. Дори да сте с предимство, не навлизайте прибързано, дайте възможност на мотоциклетистите/мотопедистите/ да се изтеглят.

 Ако управлявате товарен автомобил с ремарке или полуремарке, при изпреварване на мотоциклет, мотопед, скутер, осигурете по-голяма странична дистанция, за да се изключи опасността от изтласкване на  изпреварваното превозно средство извън платното.

 Преди да започнете  изпреварване на друг автомобил, внимателно преценете скоростта на движещия се в обратна посока мотоциклет. Дори да изглежда, че той е твърде далеч и не се движи много бързо, може да се заблудите и да настъпи ситуация за челен удар с мотоциклета.

 

 

31 май 2021

Старши комисар Цветомир Цонков е назначен за директор на ОДМВР - Габрово

Със заповед на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков старши комисар Цветомир Цонков е назначен на длъжността директор на ОДМВР - Габрово. Днес новият ръководител на областната дирекция бе представен пред състава от заместник-министър Венцислав Катинов. Той изказа благодарност към досегашния директор старши комисар Борислав Муеров за положените усилия и постигнатите резултати в работата.

Старши комисар Цветомир Цонков е роден на 17.07.1973 г. в Севлиево. Завършил е висше образование във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. В системата на МВР постъпва през 1999 г. Последователно е преминал през длъжностите разузнавач, началник на група и началник на сектор  „Криминална полиция“ в РУ – Севлиево при  ОДМВР – Габрово. През месец ноември  2016 г. бе временно преназначен, а през май 2017 г. - назначен на длъжността началник на районното управление.

Старши комисар Муеров е преназначен на ръководна длъжност в СДВР.


28 май 2021

Избери живота! Информационна кампания на ОДМВР-Габрово „Не на дрогата“

Наркотиците са едно от най-големите предизвикателства на нашето време. Наркотиците „проникват” навсякъде и никой, независимо от социалния си статус, образование, материална задоволеност или нищета, не е предпазен от сблъсък с тях. Броят на консуматорите на дрога непрекъснато расте и което е по- страшно, непрекъснато се подмладява. Повечето хора не приемат наркотични вещества. А тези, които го правят, рискуват да станат зависими от тях и да се превърнат в наркомани. Важно е да се знае, че наркоманията е болестно състояние, предизвикано от взаимодействието на организма с психоактивното вещество, в резултат на което той изпитва непреодолима потребност за постоянен или периодичен прием на веществото. В резултат на злоупотребата се създава: психична зависимост - повишена раздразнителност и нервност, разсеяност и невъзможност за концентриране на вниманието, отслабване на паметта; физическа зависимост - увреждания на нервната система, бъбреците, черния дроб, ендокринно-половата система, кожата, косата, ноктите, зъбите; упорито безсъние; загуба на сили.

 

Основни въздействия на наркотиците върху човешкия организъм

 КАНАБИС

засяга цялостното мозъчно състояние – успокоение, еуфория, фантазиране, засилена чувствителност към звуци и шумове, сънливост и дезориентация за времето;

оказва влияние на тялото – кръвясали очи, пресъхнала уста, леко ускорено сърцебиене, ниско кръвно налягане и краткотрайно влошаване на паметта; променя зрението и честотата на психичните явления (психометричната система);

негативни ефекти: променя възприятията и вниманието; засяга способността за преценяване, мотивацията и паметта за скоро настъпили събития; предизвиква параноя и респираторни заболявания.

 
АМФЕТАМИН

амфетаминът засяга сериозно функциите на организма – зъбните венци се опъват, челюстта се сковава, продължителната употреба всъщност води до непрекъснато разяждане на зъбите; апетитът е силно подтиснат; повишават се кръвното налягане и сърдечният ритъм.

амфетаминът уврежда мозъка – ментално усещане за самоувереност и въодушевление със засилено желание за комуникация; стимулира цялата централна нервна система, повишава бдителността и издръжливостта; редовните потребители говорят бързо и продължително, но без връзка.

негативни ефекти – силна депресия (изключително неприятен дискомфорт), тежко сърцебиене, високо кръвно налягане, параноя, агресивност. Към амфетамина се развива силна зависимост.


 ЕКСТАЗИ (МЕТАМФЕТАМИН)

засяга функциите на организма – води до дехидратация, повишава температурата, предизвиква болки в стомаха, устата и зъбите; силна физическа зависимост;

влияе на съзнанието – след кулминационния ефект идва силна депресия за няколко дни;

уврежда мозъчните функции – изостря сетивата, стимулира висока чувствителност;

някои ефекти се проявяват отново – ефектите от употребата може да се появят отново след няколко дни или дори седмици, което крие сериозна опасност по време на шофиране;

негативни ефекти – предизвиква потене, убива апетита (крие опасност за развиване на анорексия), безсъние, разширени зеници, стягане на челюстните мускули, гниене на зъбите, сърбежи, гадене, повръщане, зачестено дишане, неволни движения, повишено сърцебиене, повишено кръвно налягане, свиване на кръвоносните съдове, пресъхване, затруднено уриниране.

 

 КОКАИН

краткотрайни ефекти на кокаина – разширява зениците и повишава телесната температура, сърцебиенето и кръвното налягане; безсъние, загуба на апетита, усещания за лекота, раздразнителност и потиснатост;

дълготрайни ефекти – продължителната употреба или в големи дози води до развиване на параноя, която от своя страна крие опасност от агресивно параноично поведение. Когато пристрастени индивиди прекратят употребата, изпадат в депресия. Продължителното поемане през носа възпалява слизестата носна мембрана.

повторно проявяващи се ефекти – ефектите може да се появят отново няколко дена по – късно или дори седмици;

негативни ефекти – възстановяването е тежко, всичко изглежда по – трудно, мрачно, изморително; възможна е шизофрения, включително депресия, раздразнителност и хронична умора. Сърдечни пристъпи. Развива се изключително силна психическа зависимост.

 

 ОПИАТИ, МОРФИН, ХЕРОИН

опиатите засягат тежко мозъка – изключително бързо се преминава мозъчно – кръвната бариера, т.е. активните вещества бързо се разграждат в кръвта и достигат мозъка, което води до еуфория, аналгезия, успокояване;

оказват влияние на съзнанието – огромно удоволствие, следвано от фаза на апатия и летаргия;

усещане за непотребност – след кулминацията идва инертност, унилост и депресия, усещане за неучастие в случващото се. Краен ефект от употребата е тотална апатия и унилост, всичко губи смисъл;

последващи ефекти – хероинът засяга централната нервна система, влошавайки менталните функции, предизвиквайки сънливост за няколко часа след употребата. Дрогираният може да изглежда заспал, но всъщност да е буден.

негативни ефекти – отпускане на тялото, често предозиране (кома, смърт), разпространяване на болести (чрез спринцовки и спомагателни материали). Изключително силна и тежка зависимост!

 

Употребявайки, ти си роб на дрогата. Когато не си зависим от това (или което и да е друго) вещество, ти можеш да разполагаш със себе си и да управляваш самостоятелно живота си и да го изживееш пълноценно.


27 май 2021