МВР

ОД Габрово

 

Какво да предприемем при изгубване или кражба на документи за самоличност?

    При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ българският гражданин е задължен в срок до три дни да заяви това обстоятелство в:

    - Република България - в най-близкото звено “Български документи за самоличност” (БДС) при СДВР, ОДМВР или РУ към тях;

    - чужбина - в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България.

    С цел предотвратяване на злоупотреба с изгубен/откраднат български личен документ е необходимо да се попълни декларация по чл.17, ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи, която да се депозира лично. На основание подадената декларация документът ще бъде обявен за невалиден в информационния фонд на МВР, в Шенгенската информационна система и автоматизирана информационна система Интерпол.

    При намиране на изгубен/откраднат български личен документ, сте длъжни да се явите в най-близкото звено БДС при СДВР, ОДМВР или РУ към тях или в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, за да го представите.

    В случай че заявите за изгубен/откраднат български личен документ в полицията на държава членка на Шенген или на Интерпол, то документът Ви ще бъде обявен в Шенгенската информационна система или автоматизирана информационна система Интерпол.

    Използването на невалиден документ е административно нарушение и се санкционира.

ВНИМАНИЕ!

    Не пътувайте с обявен за изгубен/откраднат български личен документ, тъй като същият ще бъде иззет от компетентните полицейски или митнически власти.