МВР

ОД Хасково

 

Издаване на лична карта

ОДМВР ХАСКОВО

 ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 3 работни дни

 

(места за подаване на заявления)

Експресна услуга

до 8 работни часа

(места за подаване на заявления)

 

 

 

Контакти:

ОДМВР Хасково


РУ Димитровград
РУ Харманли
РУ Свиленград
РУ Ивайловград
РУ Тополовград

Първа лична карта на лица от 14 до 16 г.

Без такса

Без такса

Без такса

Следваща лична карта на лица между 14 и 16 г. и за всяка карта на лица между 16 и 18 г. 

13

26

65

Лична карта на лица от 18 до 58 г. 

(с валидност 10 г.)

18

36

90

Начини на плащане

на таксите:

Плащане по банков път

Плащане чрез Интернет

Плащане чрез Български пощи ЕАД

Плащане чрез картово разплащане

Плащане във финансово звено на МВР

 

 

Лична карта на лица от 58 до 70 г. (безсрочна)

11

22

55

Лична карта на лица над 70 г. възраст 

Без такса

Без такса

Без такса

Лична карта на лица с трайно намелена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

2

4

10

 

Банкова сметка

BIC: UBBSBGSF “Обединена българска банка " АД

 

IBAN:

BG89 UBBS 8888 3131 4399 01;

 

Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите