МВР

ОД Хасково

 

I.Условия за подаване на документи за издаване на СУМПС в Районите управления полиция при ОДМВР Хасково

II..В РУ Димитровград, РУ Харманли, РУ Свиленград, РУ Тополовград и РУ Ивайловград  гражданите могат да подават заявления за издаване на СУМПС единствено при следните случаи:

 - подмяна на СУМПС поради изтичане на срока на тяхната валидност

- издаване на дубликат на СУМПС, в случаи, че притежаваният личен документ е изгубен или повреден.

- подмяна на СУМПС при промяна на фамилия или транслитерация, когато има промяна в имената при изписването им с латински букви.

III. При подаване на заявлението трябва да представите следните документи:
- платена такса за услугата

- старото свидетелство за управление на МПС

- контролния талон

-карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК, като документите трябва да бъдат в оригинал

IV. В посочените Районни управления се подават заявления САМО за обикновена услуга,която е в размер на 25 лв. Заявления с платена такса за бърза услуга,която е в размер на 50 лв. се подават единствено в сектор “Пътна полиция” при ОДМВР Хасково.