МВР

ОД Хасково

 

Полицейски инспектори РУ Хасково

 

           РУ – ХАСКОВО, група „Териториална полиция”

                                     ГР.ХАСКОВО

    І РАЙОН НА ОБСЛУЖВАНЕ

Района се разделя на три микрорайона:

Микрорайон „Република” включва кв.”Република”  с граници на района:западно от ул.”Мир”, ул.”Каменица” ул.”Ятак”, южно от ул.”Могила” до кръстовището с ул.”Акация”. източно от ул.”Акация”, северно от бул.”Васил Левски”, бул.”Съединение” и ул.”Железопътна”.
Микрорайона се обслужва от:

 Халил Халил  ПИ Халил Вели Халил

–градска част тел. №  038/640-528

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:
вторник - 16.00 ч. - 17.30 ч. - Районно управление - Хасково
четвъртък - 16.00 ч. - 17.30 ч. - Районно управление - Хасково

Микрорайон „Изгрев” включва кв.”Изгрев” и източна индустриална зона с граници на района-източно от ул.”Мир” ул.”Каменица” ул.”Ятак”, вилна зона северно от кв.”Изгрев”, гл.път „Е-80” , северно от река „Хасковска”.
Микрорайон "Изгрев" се обслужва от:
вал Х-воМл.експ. Валентин Деянов Делчев

Приемно време:
вторник от 16.00-17.30 ч - Районно управление Хасково
четвъртък от 16.00-17.30 ч - Районно управление Хасково

Микрорайон селска част, включва селата Узунджово, Нова Надежда, Александрово

Микрорайон "Изгрев" и микрорайон селска част се обслужват от:

 Мл.експ. Димитър Атанасов Атанасов 

тел. №  038/640-542

  ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

с.Узунджово – вторник 10.00 ч. - 11.00 ч. в кметството
с.Нова Надежда - вторник 11.00 ч. - 12.00 ч. в кметството
с.Александрово - вторник 13.00 ч. - 14.00 ч. в кметството


 

    ІІ  РАЙОН НА ОБСЛУЖВАНЕ
Района се разделя на два микрорайона

Микрорайон градска част включва кв.”Възраждане” с граници на района, бул”Съединение”, ул.”Одрин”, ул „Булаир”, ул”Филип Тотю” ,ул”Стрелец”, ул”Дунав”, черен път зад бензиностанция Ром петрол”, ул”Ком”, ВИК, ул”Акация до бл.3, бул”В.Левски”, бул”Съединение”  и част от вилна зона от кв.”Република”-Идимирлиски лозя. , с граници източната страна на Северна индустриална зона – пресича ГП Е-80 покрай питомник за кучета на ОД МВР Хасково, източно от военно поделение, покрай Тилова база-ОД МВР- Хасково до ГП Е-80.                   
Микрорайона се обслужва от

   ПИ Халил Вели Халил

 

тел. №  038/640-528

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:
вторник - 16.00 ч. - 17.30 ч. - Районно управление-Хасково
четвъртък - 16.00 ч. - 17.30 ч. - Районно управление-Хасково

Микрорайон селска част, включващ селата Книжовник, Горно Войводино, Долно Войводино, Маслиново, се обслужва от:

  Мл.експ.Иван Георгиев Иванов

тел. №  038/640-534

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:
с.Книжовник - сряда 10.00 ч. - 11.00 ч. в кметството
с.Д.Войводино – сряда 11.00 ч. - 12.00 ч. в кметството
с.Г. Войводино - сряда 13.00 ч. - 14.00 ч. в кметството
с. Маслиново - сряда 14.00 - 15.00 ч. в кметството

   

ІІІ РАЙОН НА ОБСЛУЖВАНЕ

Района се разделя на два микрорайона:

Микрорайон градска част включва жк “Орфей І и ІІ” с прилежащата Северна зона с граници на района: Димитровградско шосе, бул.”Г.С.Раковски”, ул.”Ком”, ВИК, източен край на жк “Орфей ІІ”, източно от Тилова база – ОД МВР, източен край на военно поделение покрай Питомника за служебни кучета- ОД МВР , пресича ГП Е-80, източна страна на Северна индустриална зона.          

Микрорайона се обслужва от

Славей Белев  ПИ Славей Митков Белев 
- градска част тел. №  038/640-535

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

вторник - 16.00 ч. - 17.30 ч. приемна НЧ ”П.Р.Славейков”, жк.”Орфей” бл.33
четвъртък - 16.00 ч. - 17.30 ч. приемна НЧ ”П.Р.Славейков”, жк.”Орфей” бл.33

 

Микрорайон селска част, включващ северна индустриална зона източно шосе за Димитровград /стрелбищен комплекс „Дияна”, Пивоварна „Каменица” бивше предприятие „Месокомбинат Хасково”/ и прилежащата територия, с.Клокотница и с.Манастир,  се обслужва от:

цв Х-вомл.ПИ Цветан Георгиев Дамянов

тел. №  038/640-549

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

с. Манастир - сряда 10.00 ч. - 11.00 ч. в кметството
с.Клокотница - сряда 13.00 ч. -14.00 ч. в кметството

 

 

ІV РАЙОН НА ОБСЛУЖВАНЕ 

Района се разделя на два микрорайона:

Микрорайон градска част включва ж.к. “Дружба І и ІІ” с граници бул.”Съединение”, ул.”Одрин”, ул”Булаир”, ул”Филип Тотю”, ул”Стрелец”, ул”Дунав”, черен път зад бензиностанция „Ром петрол”, ул”Ком”, кръгово на бул”Г.С.Раковски”, западно от главен път Е-80, ханче „Клокотница” Автопаркинг, парк „Кенана”, яз”Сивата вода”, централен гробищен парк и прилежащата индустриална зона източно от гробищен парк, източно от алеята на парк “Куба”, по дерето между ул.”Тимок” и ул.”Св.св.Кирил и Методий”, спортна зала “Спартак”, ул.” Св.св.Кирил и Методий”,  ул”Стара планина”, бул”Съединение”.

Микрорайона се обслужва от:

306b61d4-hss3-jpg ПИ Зефир Ангелов Хаджиев 

- градска част тел. №  038/640-569

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

вторник - 16.00 ч. - 17.30 ч. - Районно управление-Хасково 
четвъртък - 16.00 ч. - 17.30 ч.- Районно управление-Хасково

Микрорайон селска част, включващ селата Подкрепа, Стамболийски, Динево, се обслужва от:

 Мл.експ. Димитър Илчев Шаламанов

тел. №  038/640-563

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:
с.Стамболийски - вторник 10.00 ч. -11.00 ч. в кметството                                             
с.Подкрепа - вторник 11.00 ч. - 12.00 ч. в кметството                                                            
с.Динево - вторник 13.00 ч - 14.00 ч. в кметството

     V РАЙОН НА ОБСЛУЖВАНЕ

Района се разделя на два микрорайона:

Микрорайон градска част включва кв.”Брягови”,кв.”Остров Куба” и прилежащата в.з. над “Остров Куба” с граници на района: път от Кекличево стопанство покрай р-т “Дивото козле”, източно от шосе от м.”Кенана” за Хасково, ул.”Георги Бенковски”, ул.”Екзарх Йосиф”, ул.”Ген.Карцов”, бул.”България” по коритото на р.Хасковска, бул.”Съединение”, ул.”Стара планина”, ул.”Св.св.Кирил и Методий”, ул.”Средна гора”, дерето между ул.”Тимок” и ул.” Св.св.Кирил и Методий”, западно от алеята на парк “Куба”, /включва НЕГ “Ас.Златаров”/ района северно от пътя за м.”Кенана”.                   
Микрорайона се обслужва от

 ПИ Зефир Ангелов Хаджиев 

 – градска част, тел. №  038/640-569

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:
вторник - 16.00 ч. - 17.30 ч. - Районно управление-Хасково        
четвъртък - 16.00 ч. - 17.30 ч. - Районно управление-Хасково 

Микрорайон селска част, включващ селата с. Стойково, с.Брягово, с.Любеново, с.Родопи, се обслужва от:

   Мл.експ. Добромир Николов Тенчев

тел. №  038/640-541

ПРЕМНО ВРЕМЕ:
с.Стойково- четвъртък 10.00ч. - 11.00ч. в кметството
с.Любеново - четвъртък 11.00ч. - 12 .00ч. в кметството
с.Брягово - четвъртък 13,00-14,00ч. в кметството                   
с.Родопи - четвъртък 14,00-15,00ч.в кметството

 

    VІ РАЙОН НА ОБСЛУЖВАНЕ

Района се разделя на два микрорайона:

Микрорайон градска част включва кв.”Поройни”, кв.”Градински”, кв.”Бадема” с граници на района”, по коритото на р.Хасковска, бул.”България”,ул.”Ген.Карцов”, ул.”Екзарх Йосиф”, ул.”Г.Бенковски” южно от ул.”Зеленика” източно от „ЦПЗ-Хасково” в кв.”Болярово”кв.”Поройни”, кв.”Градински”, кв.”Бадема” с граници на района”, по коритото на р.Хасковска, бул.”България”,ул.”Ген.Карцов”, ул.”Екзарх Йосиф”, ул.”Г.Бенковски” южно от ул.”Зеленика” източно от „ЦПЗ-Хасково” в кв.”Болярово”.    

Микрорайона се обслужва от:

  Донка Ангелова  ПИ Донка Ангелова Ангелова 

– градска част, тел. №  038/640-535

 ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

вторник  - 16.00 ч. - 17.30 ч. приемна в жк. "Бадема"
четвъртък - 16.00 ч. - 17.30 ч. приемна в жк "Бадема"

 

Микрорайон селска част, включващ кв.”Болярово, с. Гарваново и с.Въгларово част от в.з.”Кенана” с граници северно от ул.”Зеленика” западно от ул.”Веселин Вълков”/край р-т “Дивото козле”/, път за Кекличево стопанство и района южно от негосе обслужва от:

  Мл.експ. Иван Маринов Ванчев 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:
с.Въгларово - четвъртък 10.00 ч. - 11.00 ч. в кметството 
с.Гарваново - четвъртък 11.00 ч.- 12.00 ч в кметството
кв.Болярово – четвъртък 13.00 ч – 14.00 ч в читалище

 

 

    VІІ  РАЙОН НА ОБСЛУЖВАНЕ

Района се разделя на три микрорайона:

Микрорайон градска част включва кв.”Червена стена”, кв.”Каменни”, кв.”Училищни”, кв.”Войводски” с прилежащата вилна зона с граници на района южно покрайнините на кв.”Болярово”, коритото на река Хасковска до ул.”Арда”, ул.”Панорама” до кръстовището с ул.”Бяло море” и западно от стар път за с.Конуш                     
 Микрорайона се обслужва от

Радомир Делчев Христозов  ПИ Радомир Делчев Христозов 
 
– градска част тел. №  038/640-529

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:
вторник - 16.00ч. - 17.30ч. - гр. Хасково, ул. Каменна № 31
четвъртък - 16.00ч. - 17.30ч. - гр. Хасково, ул. Каменна № 31

Микрорайон селска част І, включващ селата Войводово, Орлово, Мандра, Долно Големанци и Горно Големанци, се обслужва от

Петко Бойчев  Мл.експ. Петко Стефанов Бойчев

тел. №  038/640-548

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

с.Войводово - вторник 10.00ч.-11.00ч. в кметството
с.Орлово - вторник 11.00ч. - 12.00ч. в кметството
с.Мандра - вторник 13.00ч. - 14.00ч. в кметството
с.Долно Големанци - вторник 14.00ч. – 15.00ч. в кметството
с.Горно Големанци - вторник 15.00ч. - 16.00ч. в кметството

Микрорайон селска част ІІ, включващ селата Конуш, Козлец, Текето и Тракиец, се обслужва от

Живко Желев Мл.експ. Живко Грозев Желев

 тел. №  038/640-536

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:
с.Козлец - четвъртък 10.00ч. - 11.00ч. в кметството
с.Тракиец - четвъртък 11.00ч. - 12.00ч. в кметството
с.Текето - четвъртък 13.00ч. - 14.00ч. в кметството
с.Конуш - четвъртък 14.00ч. - 15.00ч. в кметството

    VІІІ.РАЙОН НА ОБСЛУЖВАНЕ

Района се разделя на два микрорайона:

Микрорайон градска част включвакв.”Македонски”, кв.”Тракийски” и кв.”Овчарски” и в.з.”Халилово” с прилежащите промишлени вилни зони с граници на района южно от бул.”България” източно от бул.”Освобождение”, северно от околовръстен път на южна индустриална зона до кръстовище с бул.”Съединение”.                    
Микрорайона се обслужва от

 ПИ Георги Тодоров Костадинов

– градска част тел. №  038/640-546

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

вторник - 16.00ч. - 17.30ч. приемна ул. "Пещера"
четвъртък - 16.00ч. - 17.30ч. приемна ул. "Пещера"

Микрорайон селска част, включващ с.Малево, с.Корен,  с.Криво поле , с.Елена, се обслужва от

Пламен Димитров Мл.експ.Пламен Димитров Димитров

тел. №  038/640-547

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:
с.Малево-вторник 10.00ч.11.00ч в кметството
с.Корен - вторник 11.00ч.-12.00ч в кметство 
с.Криво поле - вторник 13.00ч. - 14.00ч. в кметството 
с.Елена - вторник 15.00ч. - 16.00ч. в кметството 

 

    ІХ РАЙОН НА ОБСЛУЖВАНЕ

Района се разделя на два микрорайона:

Микрорайон градска част включва кв.”Хисаря”, км. „Младежки хълм” в.з.”Каменец” и прилежаща южна индустриална зона с граници на района източно от ул.”Арда”  южно от р.”Хасковска” по бул.”България”, западно от бул.”Освобождение”, южно от ул.”Панорама” източно от стар път за с.Конуш.                     
Микрорайона се обслужва от

 ПИ Георги Тодоров Костадинов

– градска част тел. №  038/640-546

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

вторник - 14.00ч. - 15.30ч. - Районно управление-Хасково
четвъртък - 14.00ч. - 15.30ч.- Районно управление-Хасково

 

Микрорайон селска част, включващ с.Зорница, с.Гълъбец, с.Широка поляна и с.Николово се обслужва от

Петко Бойчев  Мл.експ. Петко Стефанов Бойчев

тел. №  038/640-548

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

с.Зорница- четвъртък 10.00ч. – 11.00ч. в кметството
с.Гълъбец- четвъртък 11.00ч. - 12.00ч. в кметството                   
с. Широка поляна — четвъртък 13,00-14,00ч. в кметството
с.Николово - четвъртък 14,00-15,00ч. в кметството

     

    Х РАЙОН НА ОБСЛУЖВАНЕ

Кв.”Стари”, кв.”Капитан Петко войвода”, част от кв.”Грънчарски” и част от кв.”Войнишки” с граници на района бул.”България”, бул.”Съединение”, бул.”В.Левски”, бул.”България”.
Района се обслужва от

 ПИ Атанас Филипов Калеканов
 тел. №  038/640-543

ПРИЕМНО ВРЕМЕ :
вторник 16.00ч. - 17.30ч. в Районно управление-Хасково
четвъртък 16.00ч. - 17.30ч. в Районно управление-Хасково

 

 

 

      УП – МИНЕРАЛНИ БАНИ – тел. № 038/640627


ОБСЛУЖВАНИ СЕЛА И ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

 

 Мл.експ. Асен Димитров Василев

 

с. Минерални бани в понеделник от 10.00 ч. до 12.00 ч.
с. Татарево в четвъртък от 10.00ч. до 12.00 
с. Сусам в вторник от 10.00 до 12.00 часа;

   

 

  Мл.експ. Хюсню Фахредин Хюсню

с.Спахиево- сряда от 10.00ч. до 12.00ч.
с.Сираково – вторник от 10.00ч. до 12.00ч.
с. Колец – понеделник от 10.00ч. до 12.00ч.
с. Брястово - петък от 10.00ч. до 12.00 ч.

 

 Мл.експ. Митко Атанасов Колев

с.Караманци : понеделник и сряда от 14.00ч. до 16.00ч.
с. Сърница: четвъртък от 14.00ч. до 16.00 ч.

 

 Мл.експ. Андон Димитров Димитров

с. Боян Ботево, сряда от 14.00ч. до 16.00ч.
с. Ангел войвода сряда от 10.00ч. до 12.00ч.,
с. Винево в петък от 10.00ч. до 12.00ч.

 

 

 

 

       У П – СТАМБОЛОВО – тел.№ 640-628


ОБСЛУЖВАНИ СЕЛА И ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 Мл.експ. Тунджай Акиф Шевкет

с. Жълти Бряг понеделник от 10.00ч. до 12.00ч.,
с. Царева поляна вторник от 10.00ч. до 12.00ч.,
с. Балкан – сряда от 10.00ч. до 12.00ч.,
с. Стамболово – понеделник от 13.00ч. до 15.00ч.
с. Гледка – вторник от 13.00ч. до 15.0ч.;

 

 Мл.експ. Даниел Иванов Ванчев

с. Малък извор – вторник от 10.00ч. до 12.00ч., 
с. Голям извор – сряда от 10.00ч. до 12.00ч., 
с. Тънково – четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч., 
с. Кралево сряда от 14.00ч. до 16.00ч., 
с. Кладенец четвъртък от 14.00ч. до 16.00ч.;

 Мл.експ. Джафер Джавит Джафер

с. Зимовина – вторник от 10.00ч. до 12.00ч.,
с. Поповец вторник от 13.00ч. до 15.00ч.,
с. Лясковец – сряда от 10.00ч. до 12.00ч.,
с. Долно Ботево – сряда от 13.00ч. до 15.00ч.;

  Мл.експ. Неджатин Хакиф Хаккъ

с. Голобрадово – четвъртък от 13.00ч. до 15.00ч.,
с. Светослав – вторник от 10.00ч. до 12.00ч.,
с. Бял кладенец – вторник от 13.00ч. до 15.00ч.,
с. Рабово – четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч.,
с. Пътниково – сряда от 10.00ч. до 12.00ч.,
с. Пчелари – сряда от 13.00ч. до 15.00ч

 

 Мл.експ.Рафет Наим Раим 

с. Войводенец – сряда от 10.00ч. до 12.00ч.,
с. Долно поле – сряда от 13.00ч. до 15.00ч.,
с. Долно черковище – вторник от 15.00ч. до 17.00ч.,
с. Воденци – четвъртък от 13.00ч. до 15.00ч.,
с. Маджари – петък от 13.00ч. до 15.00ч.
с. Силен  - четвъртък от 09.00ч. до 11.00ч.;