МВР

ОД Хасково

 

Полицейски инспектори РУ Хасково

 

           РУ – ХАСКОВО, група „Териториална полиция”

                                     ГР.ХАСКОВО

І РАЙОН НА ОБСЛУЖВАНЕ

Района се разделя на два микрорайона:

1.Микрорайон „градска част” включва кв.”Република”, кв.“Изгрев“, кв.“Гара движение“, вилна зона “Демерлийски лозя”, складове и производствени помещения намиращи се в бившето предприятие „Ерозия“, вилна зона „Орфей“ в гр. Хасково с граници на района:  Кръстовището на бул.“Васил Левски“ с ул.“Единство“, по ул.“Единство“ до кръстовището с ул.“Мир“. На юг по ул.“Мир“ до края на улицата. На изток по ул.“Правда“ до хлебозавод „Хасково. На юг и на изток по ул.“Гара движение“ в права линия до гл.път I-8 северно от склад за метали „Скай монд“ гр.Хасково. На запад: Кръстовището на бул.“Васил Левски“ с ул.“Единство“ зад бл. №11 на ул. “Единство“ на север по дерето източно от ул.“Акация“ зад бл. №42-46 на ул.“Акация“ до „ВИК“ Хасково по източната граница на жк.“Орфей“ II, западно от в.з.“Орфей“, източно от тилова база на ОД МВР Хасково и стрелбищен комплекс „Диана“. На север: гл.път I-8 от стрелбищен комплекс “Диана” до отклонение за „Скай монд” и прилежащите към тях землища (поземлените имоти в селищната и извън селищната територия).

Микрорайона се обслужва от ПИ Васил Георгиев Георгиев

Васил Георгиев

Приемно време: 

Понеделник - 13.00 ч. - 16.00 ч. обществена къпалня ул.“Република“ гр.Хасково.

Петък - 09.00 ч. - 12.00 ч. обществена къпалня ул.“Република“ гр.Хасково.

Служебен телефон – 038 640 569

 

2.Микрорайон селска част включва селата: Узунджово, Нова Надежда, Александрово и прилежащите към тях землища (поземлените имоти в селищната и извън селищната територия).

Микрорайона се обслужва от мл.ПИ Димитър Атанасов Атанасов.

Димитър Атанасов 

Приемно време:

с. Александрово – сряда 09.00ч. - 09.30ч. в кметството

с. Нова Надежда - сряда 11.00ч. - 11 .30ч. в кметството

с. Узунджово - сряда 15.00ч. – 15.30ч. в кметството

Служебен телефон: 038 640 542

 

 

ІІ РАЙОН НА ОБСЛУЖВАНЕ

Района се разделя на два микрорайона:

1.Микрорайон градска част включва кварталите „Възраждане“, и „Източна индустриална зона“ с граници на юг: Кръстовището на бул.“Съединение“ и ул.“Одрин“. По бул.“Съединение“ до кръстовището с бул.“Васил Левски“. По бул.“Васил Левски до кръстовището с бул.“България“. На изток по коритото на р.Хасковска. На запад: Кръстовището на бул”Съединение“ и ул.“Одрин“, по ул.”Одрин”, ул „Булаир”, ул. ”Филип Тотю”, ул. ”Стрелец”, ул. ”Дунав”, черен път зад бензиностанция „Ром петрол” до ул.“Ком“. На север: Зад ресторант „Самолета“ по ул. ”Ком” до „ВИК“ Хасково зад бл. № 42-46 на ул. “Акация“ по дерето източно от ул.“Акация“, зад бл. №11 на ул. “Единство“ до кръстовището на бул.“Васил Левски“ с ул.“Единство“. По ул.“Единство“ до кръстовището с ул.“Мир“. На юг по ул.“Мир“ до края на улицата. На изток по ул.“Правда“ до хлебозавод „Хасково. На юг и на изток по ул.“Гара движение“ в права линия до гл.път I-8 северно от склад за метали „Скай монд“ гр.Хасково. На изток: ГП I-8 от отклонение за „Скай монд“ до отбивката за с.Стамболийски и прилежащите към тях землища (поземлените имоти в селищната и извън селищната територия).

Микрорайона се обслужва временно от мл.ПИ Иван Георгиев Иванов

Иван Иванов

Приемно време:

Понеделник - 09.00 ч. - 10.00 ч. ч-ще „Г.Топузов“ ул.“Пролетарска“№4 гр.Хасково.

Вторник - 15.00 ч. - 16.00 ч. ч-ще „Г.Топузов“ ул.“Пролетарска“№4 гр.Хасково.

Служебен телефон: 038 640 528

 

2. Микрорайон селска част включващ селата: Книжовник, Горно Войводино, Долно Войводино, Маслиново и прилежащите към тях землища (поземлените имоти в селищната и извън селищната територия).

Микрорайона се обслужва от мл.ПИ Иван Георгиев Иванов. 

Иван Иванов
                  

Приемно време:

с. Маслиново - четвъртък 09.00ч. - 09.30ч. в кметството 

с. Г. Войводино - четвъртък 10.30ч. - 11.00ч. в кметството

с. Д. Войводино - четвъртък 13.00ч. - 13.30ч. в кметството

с. Книжовник - четвъртък 15.00ч - 15.30ч. в кметството                                                                                          
Служебен телефон: 038 640 534

                                       

           

ІІІ РАЙОН НА ОБСЛУЖВАНЕ

Района се разделя на два микрорайона:

1.Микрорайон градска част включва жк “Орфей І и ІІ” с прилежащата Северна индустриална зона с граници на района: Димитровградско шосе, по бул. “Г.С.Раковски“ до кръгово кръстовище с ул. “Ком“. По ул.“Ком“ от кръгово кръстовище с бул.“Г.С.Раковски“ до кръгово кръстовище с бул.“Васил Левски“ до „ВИК” Хасково. По източен край на жк “Орфей ІІ“, западно от в.з.“Орфей“, източно от тилова база на ОДМВР-Хасково и стрелбищен комплекс „Диана“ до граница на обслужване на РУ Хасково с РУ Димитровград и прилежащите към тях землища (поземлените имоти в селищната и извън селищната територия).

Микрорайона се обслужва от ПИ Исмаил Мехмед Билял. 

Исмаил Билял 
            

Приемно време:

Сряда - 13.00 ч. - 16.00 ч. приемна НЧ ”П.Р.Славейков” жк. ”Орфей” бл.33.

Четвъртък - 09.00ч. - 12.00ч. приемна НЧ ”П.Р.Славейков” жк. ”Орфей” бл.33

Служебен телефон: 038 640 538

 

2.Микрорайон селска част включва селата: Подкрепа, Стамболийски, Динево и прилежащите към тях землища (поземлените имоти в селищната и извън селищната територия).

Микрорайона се обслужва от мл.ПИ Димитър Илчев Шаламанов. 

Димитър Шаламанов 

Приемно време:

с. Динево - понеделник 09.00ч. - 09.30ч. в кметството                                                     

с. Подкрепа - понеделник 11.00ч. - 11.30ч. в кметството

с. Стамболийски - понеделник 15.00ч - 15.30ч. в кметството

Служебен телефон: 038 640 563

 

 

 

ІV РАЙОН НА ОБСЛУЖВАНЕ

Района се разделя на два микрорайона:

1.Микрорайон градска част включва ж.к. “Дружба І и ІІ” ханче „Клокотница централен гробищен парк и прилежащата индустриална зона, прилежаща част от парк „Кенана“ с граници Кръстовището на бул.“Съединение“ с ул.“Одрин“ по бул.“Съединение“ до кръстовището с бул.“България“. От кръстовището на бул.”Съединение”, ул.”Одрин” по ул.“Одрин“, ул.”Булаир”, ул.”Филип Тотю”, ул.”Стрелец”, ул.”Дунав”, черен път зад бензиностанция „Ром петрол”, ул.”Ком”, кръгово на бул.”Г.С.Раковски” и ул.“Ком“, по бул.“Г.С.Раковски“, Димитровградско шосе до ГП Е-80. По главен път Е-80 от детелина с гл.път Хасково – Димитровград до ханче „Клокотница”. Кръстовището на бул.“Съединение“ с бул.“България“, по ул.“Стара планина“, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“ по ул.“Средна гора“, по ул.“Тимок“,  по ул.“Дунав“ с делителна парка между ул.”Тимок” и ул.”Липа“, зад училище ГПЧЕ „Асен Златаров“ в направление западно от „Централен гробищен парк“, западно от „Изпитателна станция по тютюна“ до ГП Е-80 и прилежащите към тях землища (поземлените имоти в селищната и извън селищната територия).

Микрорайона се обслужва от ПИ Цветан Георгиев Дамянов.

Цветан Дамянов

Приемно време:

Вторник - 09.00 ч. - 12.00 ч. приемна в зала „Спартак“ ул.“Средна гора“ гр.Хасково

Четвъртък - 13.00 ч. - 16.00 ч. приемна в зала „Спартак“ ул.“Средна гора“ гр.Хасково

Служебен телефон: 038 640 546

 

2.Микрорайон селска част включва селата Малево, Манастир, Конуш, Войводово и прилежащите към тях землища (поземлените имоти в селищната и извън селищната територия).

Микрорайона се обслужва от мл.ПИ Петър Диков Петров.     

Петър Петров
 

Приемно време:

с. Манастир - петък 09.00ч - 09.30ч. в кметството

с. Малево - петък 10.30ч. - 11.00ч. в кметството                                                                   

с. Конуш - петък 13,00ч. - 13,30ч. в кметството

с. Войводово - петък 15.00ч.-15.30ч. в кметството                                

Служебен телефон: 038 640 578

 

 

V РАЙОН НА ОБСЛУЖВАНЕ

Района се разделя на два микрорайона:

1.Микрорайон градска част включва кв.”Брягови”, кв.”Остров Куба” и прилежащата в.з. над “Остров Куба” в гр.Хасково с граници на района: Кръстовището на бул.“България“ с ул.“Ген.Карцов“ по ул.“Ген.Карцов“, по ул.“Екзарх Йосиф“, ул.“Георги Бенковски“, по шосето за м.”Кенана” до ханче „Клокотница“. ГП Е-80 от ханче „Клокотница“ в посока гр.Хасково до западната част на „Изпитателна станция по тютюна“. Кръстовището бул.“Съединение“ с бул.“България“, по ул.“Стара планина“, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ по ул.“Средна гора“, по ул.“Тимок“, по ул.“Дунав“ с делителна парка между ул.”Тимок” и ул.”Липа“, зад училище ГПЧЕ „Асен Златаров“ в направление западно от „Централен гробищен парк“, западно от „Изпитателна станция по тютюна“ до ГП Е-80. От кръстовището на бул.“България“ с ул.“Стара планина“ по бул.“България“ до кръстовището с ул.“Ген.Карцов“ и прилежащите към тях землища (поземлените имоти в селищната и извън селищната територия).

Микрорайона се обслужва от ПИ Николай Веселинов Янчев.  

Николай Янчев 
   

Приемно време:

Вторник - 09.00 ч. - 12.00 ч. НЧ „Иван Вазов“ ул.“Св.св.Кирил и Методии“№23 гр.Хасково.

Петък - 13.00 ч. - 16.00 ч. НЧ „Иван Вазов“ ул.“Св.св.Кирил и Методии“№23 гр.Хасково.

Служебен телефон: 038 640 549

 

2.Микрорайон селска част включва селата Стойково, Брягово, Любеново, Родопи и прилежащите към тях землища (поземлените имоти в селищната и извън селищната територия).

Микрорайона се обслужва от мл.ПИ Добромир Николов Тенчев.  

Добромир Тенчев 

Приемно време:

с. Стойково - четвъртък 09.00ч. - 09.30ч. в кметството

с. Любеново - четвъртък 10.30ч. - 11.00ч. в кметството

с. Родопи - четвъртък 13.00ч. - 13.30ч. в кметството                    

с. Брягово - четвъртък 15.00ч. – 15.30ч. в кметството

Служебен телефон: 038 640 541

 

 

VІ РАЙОН НА ОБСЛУЖВАНЕ

Района се разделя на два микрорайона:

1.Микрорайон градска част включва кв.”Поройни”, кв.”Градински”, кв.”Бадема” и прилежаща в.з.“Кенана“ с граници на района Кръстовището на бул.“България“ с ул.“Ген.Карцов“ по ул.“Ген.Карцов“, по ул.“Екзарх Йосиф“, ул.“Георги Бенковски“, по шосе за м.”Кенана” до ханче „Клокотница“. От кръстовището на бул.“България“ с ул.“Ген. Карцов“ по коритото на р.Хасковска източно от покрайнини на кв.“Болярово“. Източно от ЦПЗ-Хаскoво  кв.“Болярово“, колбасарски цех ”Нолев”, в направление язовир ”Клокотница” и ПП I-8, включително прилежаща вилна зона “Кенана” и прилежащите към тях землища (поземлените имоти в селищната и извън селищната територия).

Микрорайона се обслужва от ПИ Донка Ангелова Ангелова.   

Донка Ангелова
 

Приемно време:

Сряда - 09.00 ч. - 12.00 ч. приемна в жк.“Бадема“ у-ще „П.Берон“ гр.Хасково.

Четвъртък - 13.00 ч. - 16.00 ч. приемна в жк.“Бадема“ у-ще „П.Берон“ гр.Хасково.

Служебен телефон: 038 640 529

 

2.Микрорайон селска част включва селата: кв.”Болярово“ с. Гарваново, с.Въгларово, с Клокотница и прилежащите към тях землища (поземлените имоти в селищната и извън селищната територия).

Микрорайона се обслужва от мл.ПИ Иван Маринов Ванчев. 

Иван Ванчев 
     

Приемно време:

с. Клокотница - вторник 09.00ч. - 09.30ч. в кметството 

с. Гарваново - вторник 10.30ч. - 11.00ч. в кметството

с. Въгларово - вторник  13.00ч. - 13.30ч. в кметството

кв. Болярово – вторник 15.00ч - 15.30ч. в читалище

Служебен телефон: 038 640 531

 

 

VІІ РАЙОН НА ОБСЛУЖВАНЕ

Района се разделя на два микрорайона:

1.Микрорайон градска част включва кв.”Червена стена”, кв.”Каменни”, кв.”Училищни”, кв.”Войводски” с прилежащата вилна зона в гр.Хасково с граници на района по коритото на р. Хасковска източно от покрайнини на кв.“Болярово“ към гр. Хасково, бул.“България“ до кръстовището с бул. “Освобождение“. По бул.“Освобождение“ в посока гр. Кърджали до кръстовището с ул.“Панорама“. По ул.“Панорама“ в посока стадион „Хасково“ до кръстовището с ул.“Крали Марко“. Източно от цех за дограма „Личо глас“, източно от кланица „Мони мес“. От покрайнините на кв.“Болярово“ в направление кланица „Мони мес“ и прилежащите към тях землища (поземлените имоти в селищната и извън селищната територия).

Микрорайона се обслужва от Радомир Делчев Христозов.    

Радомир Христозов 
     

Приемно време:

Сряда - 09.00 ч. - 12.00 ч. приемна на ул.“Камена“№31 гр.Хасково.

Петък - 13.00 ч. - 16.00 ч. приемна на ул.“Камена“№31 гр.Хасково.

Служебен телефон: 038 640 535

 

2.Микрорайон селска част включва селата: Текето, Тракиец, Гълъбец, Козлец и прилежащите към тях землища (поземлените имоти в селищната и извън селищната територия).

Микрорайона се обслужва от мл.ПИ Живко Грозев Желев.     

Живко Желев
 

Приемно време:

с. Гълъбец - вторник 09.00ч. – 09.30ч. в кметството

с. Козлец - вторник 10.30ч. – 11.00ч. в кметството                                                                       

с. Текето - вторник 13.00ч. – 13.30ч. в кметството                                                                 

с. Тракиец - вторник 15.00ч. - 15.30ч. в кметството                                                                   

Служебен телефон: 038 640 536

 

 

VІІІ.РАЙОН НА ОБСЛУЖВАНЕ

Района се разделя на два микрорайона:

1.Микрорайон градска част включва кв.“Хисаря“, кв.“Младежки хълм“, парк “Младежки хълм“ с прилежащите промишлени вилни зони с граници на района: От кръстовището на бул.“Освобождение“ с ул. „Панорама“, по ул.“Панорама“ в посока стадион „Хасково“ до кръстовището с ул.“Крали Марко“. По ул.“Крали Марко“ източно от цех за дограма „Личо глас“, източно от кланица „Мони мес“. От кръстовището на бул.“Освобождение“ с ул. „Панорама“,“ по бул. “Освобождение“, до кръгово кръстовище на гл.път I-5 Хасково – Кърджали в края на гр.Хасково. Източно от кланица „Мони мес“ в направление кръгово кръстовище по гл.път I-5 Хасково – Кърджали в края на гр.Хасково с прилежаща вилна зона.

Микрорайона се обслужва временно от мл.ПИ Петко Стефанов Бойчев.

Петко Бойчев
    

Приемно време:

Сряда - 09.00 ч. - 10.00 ч. приемна на ул.“Пещера“№5Б гр.Хасково.

Четвъртък - 15.00 ч. - 16.00 ч. приемна на ул.“Пещера“№5Б гр.Хасково

Служебен телефон: 038 640 548

 

2.Микрорайон селска част включва селата Зорница, Широка поляна, Николово и прилежащите към тях землища (поземлените имоти в селищната и извън селищната територия).

Микрорайона се обслужва от мл.ПИ Петко Стефанов Бойчев.  

Петко Бойчев
                  

Приемно време:

с. Широка поляна - понеделник 09.00ч. - 09.30ч. в кметството

с. Николово - понеделник 11.00ч. - 11.30ч. в кметството                   

с. Зорница - понеделник 15.00ч. – 15.30ч. в кметството

Служебен телефон: 038 640 548

 

 

ІХ РАЙОН НА ОБСЛУЖВАНЕ

Района се разделя на два микрорайона:

1.Микрорайон градска част включва кв.“Овчарски“, кв“Македонски“, кв“Тракийски“, прилежащата част на в.з.”Каменец“, в.з.“Халилово“ и прилежаща южна индустриална зона с граници на района кръстовището на бул.“България“ с бул.“Освобождение“ по коритото на р.Хасковска до пресечна точка с околовръстен път на гр.Хасково. Кръстовището на бул.“България“ с бул.“Освобождение“ по бул.“Освобождение“, до кръгово кръстовище по гл.път I-5 Хасково – Кърджали в края на гр.Хасково. Източно от Южна индустриална зона в направление околовръстен път. По околовръстен път в посока ГП Е-80, източно от в.з.“Халилово“ до пресечна точка с р.Хасковска. Южно по границата на Южна индустриална зона, южно от месокомбинат „Тоска“ и прилежащите към тях землища (поземлените имоти в селищната и извън селищната територия).

Микрорайона се обслужва от ПИ Георги Тодоров Костадинов.   

Георги Костадинов
     

Приемно време:

Вторник - 13.00 ч. - 16.00 ч. ч-ще „Н.Й.Вапцаров“ ул.“Македония“№95А гр.Хасково.

Петък - 09.00 ч. - 12.00 ч. ч-ще „Н.Й.Вапцаров“ ул.“Македония“№95А гр.Хасково.

Служебен телефон: 038 640 532

 

2.Микрорайон селска част включва селата Корен, Криво поле, Елена и прилежащите към тях землища (поземлените имоти в селищната и извън селищната територия).

 Микрорайона се обслужва от мл.ПИ Пламен Димитров Димитров. 

Пламен Димитров
     

Приемно време:

с. Елена - сряда 09.00ч. - 09.30ч. в кметството

с. Криво поле - сряда 11.00ч. - 11.30ч. в кметство                                                                                  
с. Корен - сряда 15.00ч. - 15.30ч. в кметството                                                                 

Служебен телефон: 038 640 547

                                 

 

Х РАЙОН НА ОБСЛУЖВАНЕ

Района се разделя на два микрорайона:

1.Микрорайон градска част включва: кв.”Стари”, кв.”Капитан Петко войвода”, част от кв.”Грънчарски”, част от кв.”Войнишки”, хипермаркет“Кауфланд“, м-н“Лидъл“ в гр.Хасково.

Микрорайона се обслужва временно от мл.ПИ Калоян Делчев Делчев. 

Калоян Делчев
  

Приемно време:

Понеделник - 09.00 ч. - 10.00 ч. РУ Хасково.

Сряда - 15.00 ч. - 16.00 ч. РУ Хасково.

Служебен телефон: 038 640 537

 

2.Микрорайон селска част включва селата Орлово, Мандра, Долно Големанци, Горно Големанци и прилежащите към тях землища (поземлените имоти в селищната и извън селищната територия).

Микрорайона се обслужва от мл.ПИ Калоян Делчев Делчев. 

Калоян Делчев
              

Приемно време:

с. Орлово - петък 09.00ч. - 09.30ч. в кметството                     

с. Мандра - петък 10.30ч. - 11.00ч. в кметството                     

с. Долно Големанци - петък 13.00ч. – 13.30ч. в кметството

с. Големанци - петък 15.00ч. - 15.30ч. в кметството

Служебен телефон: 038 640 537

 

 

 

      УП – МИНЕРАЛНИ БАНИ – тел. № 038/640627


ОБСЛУЖВАНИ СЕЛА И ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

 

 Мл.експ. Асен Димитров Василев

 

с. Минерални бани в понеделник от 10.00 ч. до 12.00 ч.
с. Татарево в четвъртък от 10.00ч. до 12.00 
с. Сусам в вторник от 10.00 до 12.00 часа;

   

 

  Мл.експ. Хюсню Фахредин Хюсню

с.Спахиево- сряда от 10.00ч. до 12.00ч.
с.Сираково – вторник от 10.00ч. до 12.00ч.
с. Колец – понеделник от 10.00ч. до 12.00ч.
с. Брястово - петък от 10.00ч. до 12.00 ч.

 

 Мл.експ. Митко Атанасов Колев

с.Караманци : понеделник и сряда от 14.00ч. до 16.00ч.
с. Сърница: четвъртък от 14.00ч. до 16.00 ч.

 

 Мл.експ. Андон Димитров Димитров

с. Боян Ботево, сряда от 14.00ч. до 16.00ч.
с. Ангел войвода сряда от 10.00ч. до 12.00ч.,
с. Винево в петък от 10.00ч. до 12.00ч.

 

 

 

 

       У П – СТАМБОЛОВО – тел.№ 640-628


ОБСЛУЖВАНИ СЕЛА И ПРИЕМНО ВРЕМЕ

 Мл.експ. Тунджай Акиф Шевкет

с. Жълти Бряг понеделник от 10.00ч. до 12.00ч.,
с. Царева поляна вторник от 10.00ч. до 12.00ч.,
с. Балкан – сряда от 10.00ч. до 12.00ч.,
с. Стамболово – понеделник от 13.00ч. до 15.00ч.
с. Гледка – вторник от 13.00ч. до 15.0ч.;

 

 Мл.експ. Даниел Иванов Ванчев

с. Малък извор – вторник от 10.00ч. до 12.00ч., 
с. Голям извор – сряда от 10.00ч. до 12.00ч., 
с. Тънково – четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч., 
с. Кралево сряда от 14.00ч. до 16.00ч., 
с. Кладенец четвъртък от 14.00ч. до 16.00ч.;

 Мл.експ. Джафер Джавит Джафер

с. Зимовина – вторник от 10.00ч. до 12.00ч.,
с. Поповец вторник от 13.00ч. до 15.00ч.,
с. Лясковец – сряда от 10.00ч. до 12.00ч.,
с. Долно Ботево – сряда от 13.00ч. до 15.00ч.;

  Мл.експ. Неджатин Хакиф Хаккъ

с. Голобрадово – четвъртък от 13.00ч. до 15.00ч.,
с. Светослав – вторник от 10.00ч. до 12.00ч.,
с. Бял кладенец – вторник от 13.00ч. до 15.00ч.,
с. Рабово – четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч.,
с. Пътниково – сряда от 10.00ч. до 12.00ч.,
с. Пчелари – сряда от 13.00ч. до 15.00ч

 

 Мл.експ.Рафет Наим Раим 

с. Войводенец – сряда от 10.00ч. до 12.00ч.,
с. Долно поле – сряда от 13.00ч. до 15.00ч.,
с. Долно черковище – вторник от 15.00ч. до 17.00ч.,
с. Воденци – четвъртък от 13.00ч. до 15.00ч.,
с. Маджари – петък от 13.00ч. до 15.00ч.
с. Силен  - четвъртък от 09.00ч. до 11.00ч.;