МВР

ОД Хасково

 

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Информираме Ви, че заплащането на таксите може да извършите по някой от следните начини:

Плащане по банков път

Възможно е побанков път да преведете такса. Квитанцията за платена такса е поименна и се прикрепва към заявлението. С едно платежно нарежданене може да се превеждат такси за повече от едно лице.

Плащане чрез Интернет

Таксата може да бъде платена и чрез някоя от системите за разплащане чрез Интернет по съответната сметка на ОДМВР ХАСКОВО- BG 89 UBBS 88883131439901; “ОББ” АД – клон Хасково

Към заявлението се прилага разпечатан документ, удостоверяващ извършеното плащане, който се генерира от системата за разплащане.

За извършване на бърза или експресна услуга, платежният документ следва да бъде заверен (с подпис и печат) от оператора на съответната система за Интернет разплащане, тъй като са необходими няколко дни за извършване на проверка за наличността на плащането.

За извършване на обикновена услуга се приема и незаверен платежен документ.

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Таксата може да бъде платена и чрез пощенски паричен превод по съответната банкова сметка на ОДМВР ХАСКОВО - BG 89 UBBS 88883131439901; “ОББ” АД – клон Хасково

Към заявлението се прилага поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.

Плащане чрез картово разплащане

Таксата може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа
№ 4 и на сумите по наказателни постановления чрез ПОС терминално устройство, намиращо се на първи етаж - гише № 1 и гише № 5 в салона за административно обслужване.

 

 

 

 

Изборът за начина на плащане на таксата е личен и Ваше право е да се запознаете с комисионната на плащането, което сте избрали за Вашата услуга.