МВР

ОД Хасково

 
1239 Извършване на първоначална регистрация на превозно средство

2677 Промяна в регистрацията на превозно средство

1524 Временно спиране от движение на превозно средство по желание на собственика

2680 Пускане в движение на временно спряно превозно средство

393 Прекратяване на регистрацията на превозно средство с писмено заявление от собственика

2679 Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по желание на собственик

1770 Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация

1301 Издаване на транзитен регистрационен номер

1776 Монтаж на регистрационни табели и или идентификация на превозни средства на територията на областна дирекция на МВР

859 Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства

454 Възстановяване на идентификационен номер

230 Предоставяне на временни табели с регистрационен номер на лица - търговци (по смисъла на Търговския закон)

2676 Предоставяне на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и или цифри по избор на клиента

858 Издаване на разрешение за временно движение на пътно превозно средство

2683 Предоставяне на трета регистрационна табела за превозно средство

1300 Издаване на обобщени справки за броя на моторните превозни средства (по вид, марка, търговско наименование, категория, вид гориво или възраст)

ИЗВЪРШВАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ППС ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА СОБСТВЕНИКА-ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ, ИЗВЪН ПУНКТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗВЕНОТО ПЪТНА ПОЛИЦИЯ

ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖ НА РЕГИСТРАЦИОННИ ТАБЕЛИ ИЗВЪН ПУКТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗВЕНОТО ПЪТНА ПОЛИЦИЯ

ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР ЗА АВТОМОБИЛИ С КОМБИНАЦИЯ ОТ ЦИФРИ АА-ВВ, АВ-АВ и АВ-ВА, КЪДЕТО „А“ И „В“ СА РАЗЛИЧНИ ЧИСЛА ОТ „0“ до „9“ 

ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР ЧЕТИРИ ЕДНАКВИ ЦИФРИ