МВР

ОД Хасково

 
1239 Извършване на първоначална регистрация на превозно средство (1239 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)

2677 Промяна в регистрацията на превозно средство (2677 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)

1524 Временно спиране от движение на превозно средство по желание на собственика (1524 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)

2680 Пускане в движение на временно спряно превозно средство (2680 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)

393 Прекратяване на регистрацията на превозно средство с писмено заявление от собственика (393 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)

2679 Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по желание на собственик (2679 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)

1770 Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация (1770 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)

1301 Издаване на транзитен регистрационен номер (1301 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)

1776 Монтаж на регистрационни табели и или идентификация на превозни средства на територията на областна дирекция на МВР (1776 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)

859 Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства (859 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)

454 Възстановяване на идентификационен номер (454 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)

230 Предоставяне на временни табели с регистрационен номер на лица - търговци (по смисъла на Търговския закон) (230 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)

2676 Предоставяне на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и или цифри по избор на клиента (2676 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)

858 Издаване на разрешение за временно движение на пътно превозно средство (858 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)

2683 Предоставяне на трета регистрационна табела за превозно средство (2683 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)

1300 Издаване на обобщени справки за броя на моторните превозни средства (по вид, марка, търговско наименование, категория, вид гориво или възраст) (1300 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)

ИЗВЪРШВАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ППС ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА СОБСТВЕНИКА-ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ, ИЗВЪН ПУНКТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗВЕНОТО ПЪТНА ПОЛИЦИЯ

ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖ НА РЕГИСТРАЦИОННИ ТАБЕЛИ ИЗВЪН ПУКТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗВЕНОТО ПЪТНА ПОЛИЦИЯ

ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР ЗА АВТОМОБИЛИ С КОМБИНАЦИЯ ОТ ЦИФРИ АА-ВВ, АВ-АВ и АВ-ВА, КЪДЕТО „А“ И „В“ СА РАЗЛИЧНИ ЧИСЛА ОТ „0“ до „9“ 

ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР ЧЕТИРИ ЕДНАКВИ ЦИФРИ