МВР

ОД Хасково

 

Началник отдел "Криминална полиция"

Комисар Георги Бехов

Със Заповед на Министъра на вътрешните работи старши инспектор Георги Бехов е назначен на длъжност Зам. директор на ОД МВР Хасково с присвоено звание комисар. Същият е в системата на МВР от 2000 г., като е заемал следните длъжности :

-от 2000 г. до 2014г. - инспектор в група „Икономическа полиция” при РУ Димитровград;

-от 2014г. до момента – Началник група в сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при ОД МВР Хасково;

Георги Бехов е завършил ВФСИ – гр. Свищов.

 

Приемни дни: всяка първа и трета сряда от месеца за времето от 10.00 до 12.00 часа.

 

Тел. за контакт: 640 230