МВР

ОД Хасково

 
Полицейски инспектори РУ Димитровград


Район №1

Първи микрорайон:

Градска част - квартал „Раковски" с граници: на изток - главен път Е-85; на запад - ул. „Цар Симеон" /четни номера/; на север - река Марица; на юг - бул. „Г. С. Раковски" /нечетни номера/

Втори микрорайон:

Селска част - с. Раднево, с. Бряст, с. Голямо Асеново, с. Малко Асеново и квартал „Изток" и прилежащите към тях землища (поземлени имоти в селищната и извън селищната територия) Обслужва се от полицейски инспектор Божидар Иванов Милев
Bojidar Milev  Д-град


Приемни дни:

Вторник за времето от 09.00 до 10.00 в кв-л „Изток" - читалище
Вторник за времето от 10.15 до 11.15 в с. Раднево- кметство
Вторник за времето от 13.00 до 14.00 в с. Бряст - кметство
Вторник за времето от 14.10 до 15.10 в с. Г. Асеново- кметство
Вторник за времето от 15.20 до 16.20 в с. М.Асеново- кметство
Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 223

 

Район №2

Първи микрорайон:

Градска част - квартал „Д. Благоев" с граници: на изток - промишлена зона /ТЕЦ-3, „НЕОХИМ"АД, бетонов възел „МОНОЛИТ" и др. частни фирми/; на запад - бул. „България" /четни номера/; на север - бул. „Г. С. Раковски" /четни номера/; на юг - ж.п. линия Момчилград - Русе
Втори микрорайон:
Селска част - с. Брод, с. Злато поле, с. Долно Белево и с. Райново и прилежащите към тях землища (поземлени имоти в селищната и извън селищната територия)
Обслужва се от полицейски инспектор Пламен Анастасов Тенев
Пламен Тенев

Приемни дни: 

Вторник за времето от 11.00 до 12.00 в Димитровград - Ул."Кл.Охридски" № 1

Сряда за времето от 09.00 до 10.00 в с. Долно Белево - кметство

Сряда за времето от 10.00 до 11.00 в с. Райново - кметство

Сряда за времето от 13.00 до 14.00 в с. Брод - кметство

Сряда за времето от 14.00 до 15.00 в с. Злато Поле- кметство

Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 282

                                                        .

Район №3

Първи микрорайон:

Градска част - квартал „Каменец" с граници: на изток - ул. „Р. Ролан" /нечетни номера/, ул. „Цар Борис Г/не четни/; на запад и на юг - ж.п. линия Момчилград - Русе; на север - от кръстовището на ул. „Цар Борис I" с бул. „Г.С.Раковски"/четни/ до ул. „Петър Берон"/четни/
Обслужва се от полицейски инспектор Антон Кирчев Тонев
Антон Тонев

Приемни дни:

Четвъртък 10.00-12.00 Димитровград ул."Ивайло" № 2 /Сградата на общинска полиция/
Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 282

Втори микрорайон:
Селска част - с. Крум, с. Ябълково, с. Сталево и с. Скобелево и прилежащите към тях землища (поземлени имоти в селищната и извън селищната територия)
Обслужва се от младши полицейски инспектор Пламен Иванов Панев
Приемни дни:
Вторник за времето от 09.00 до 10.00 в с. Крум- кметство
Вторник за времето от 13.00 до 14.00 в с. Ябълково-кметство
Вторник за времето от 15.00 до 16.00 в с. Скобелево- кметство
Вторник за времето от 14.00 до 15.00 в с. Сталево- кметство
Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 282

Район №4

Първи микрорайон:

Градска част - квартал „Дружба" с граници: на изток - бул. „България" /нечетни номера/ и ул.
„Цар Симеон" /не четни/; на запад - ул. „Р. Ролан" /четни/, ул. „Цар Борис I" /четни/ и от
кръстовището на ул. „П. Берон" с ул. „3. Зограф"; на север - река Марица ; на юг - бул.„Д.Благоев"/5-7/. Временно районът се обслужва от полицейски инспектори в група „Териториална полиция", както следват:

Инспектор Божидар Иванов Милев:
ул. "Цар Симеон I" - нечетните номера
ул. "Анри Барбюс"
ул. "Волгоград"
ул. "Девети май"
ул. "Вилхем Пик"
ул. "3. Зограф" /до 32/

Инспектор Антон Йирчев Тонев:
ул,"Захари Стоянов"
ул. "Петър Берон"
бул. "Ст. Стамболов"
ул. "Ромен Ролан"
ул. "Лайпциг"
ул. "Казинцбарцика"
ул. "Цар Борис I"
ул. "3. Зограф" /34 - 36/
бившата болница "Марбас"
"В и К" и гаражите до "В и К"

Инспектор Пламен Анастасов Тенев:
бул. „България" /нечетни номера/
„Неделен авто-пазар"
стадион "Миньор"

Инспектор Евгени Сашев Генев:
бул. "Д. Благоев" 5,7

Инспектор Жулиета Ленкова Димитрова:
бул. Т. С. Раковски" 3, 5, 7, 9, 11,13,16


Втори микрорайон:

Селска част- с. Добрич, с. Каснаково, с. Здравец и с. Странско и прилежащите към тях землища (поземлени имоти в селищната и извън селищната територия).
Временно районът се обслужва от полицейски и младши полицейски инспектори в група „Териториална полиция", както следват:

С.Добрич - младши полицейски инспектор Пламен Иванов Панев
Приемни дни: Вторник за времето от 10.00 до 11.00 в с. Добрич- кметство
Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 282

С.Каснаково - младши полицейски инспектор Теодор Емил Тодоров
Приемни дни: Четвъртък за времето от 14.00 до 15.00 в с. Каснаково - кметство
Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 291

С.Здравец - полицейски инспектор Йордан Господинов Добрев
Приемни дни: Петък за времето то 14.00 до 15.00 в с. Здравец- кметство
Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 297

С.Странско - полицейски инспектор Мирослав Гинчев Марков
Приемни дни: Петък за времето от 14.00 до 15.00 в с.Странско- кметство
Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 297

Район №5

Първи микрорайон:

Градска част - квартал „Славянски" с граници - на изток - транспортна фирма „Атлас" АД ; на запад - парк „Н. Й. Вапцаров"; на север - ж.п. линия Момчилград - Русе; на юг - Вилна зона „Габера", парк „Пеньо Пенев"

Обслужва се от полицейски инспектор Евгени Сашев Генев
Евгени Генев

Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 292

Втори микрорайон:

Селска част -с. Крепост, с. Черногорово и с. Воден и прилежащите към тях землища (поземлени имоти в селищната и извън селищната територия)
Обслужва се от младши полицейски инспектор Веселин Колев Димитров
Веселин Димитров

Приемни дни:

Вторник за времето от 10.00 до 11.00 в с. Крепост- кметство
Вторник за времето от 13.00 до 14.00 в с. Черногорово - кметство
Вторник за времето от 14.00 до 15.00 в с. Воден - кметство
Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 292

Район №6

Първи микрорайон:

Градска част - квартал „Хр. Ботев" с граници: на изток - бул. „Трети март" /четни номера - 2-4- 6/; на запад - стадион „Раковски"; на север - ж.п. линия Момчилград - Русе; на юг - бул. „Хр. Ботев" /четни номера/

Обслужва се от полицейски инспектор Жулиета Ленкова Димитрова
Жулиета Димитрова

Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 291


Втори микрорайон:

Селска част - с. Горски извор, с. Светлина, с. Върбица и с. Бодрово и прилежащите към тях землища (поземлени имоти в селищната и извън селищната територия)
Обслужва се от младши полицейски инспектор Теодор Емил Тодоров
Приемни дни:
Четвъртък за времето от 09.00 до 10.00 в с. Горски Извор - кметство
Четвъртък за времето от 13.00 до 14.00 в с. Светлина - кметство
Четвъртък за времето от 10.00 до 11.00 в с. Върбица- кметство
Четвъртък за времето от 11.00 до 12.00 в с. Бодрово- кметство
Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 291

Район №7

Първи микрорайон:

Градска част - с граници: на север - Северна промишлена зона /,,ЕРЦ ЦРБ", „Енергоремонт - Гълъбово", складове за строителни материали, цехове, работилници и халета на частни фирми/ и самостоятелно обособените квартали „Мариино", „Вулкан" и с. Длъгнево и прилежащите към тях землища (поземлени имоти в селищната и извън селищната територия)
Обслужва от полицейски инспектор Йордан Господинов Добрев
Йордан Добрев

Приемни дни: 

Петък за времето от 13.00 до 14.00 в с. Длъгнево - кметство
Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 297

Втори микрорайон:
Селска част - гр. Меричлери, с. Великан и самостоятелно обособен квартал „Черноконево" и прилежащите към тях землища (поземлени имоти в селищната и извън селищната територия) Обслужва се от полицейски инспектор Мирослав Гинчев Марков
Приемни дни:
Сряда за времето от 13.30 до 14.30 в кв. Черноконево- читалище
Сряда за времето от 15.00 до 16.00 в гр. Меричлери- кметство
Сряда за времето от 10.00 до 11.00 в с. Великан- кметство
Служебен телефон: 0391/6-33-21, вътрешен 297