МВР

ОД Хасково

 

Полицейски инспектори РУ Ивайловград


1. Инспектор Емил Цветанов Христов - ПИ при РУ - Ивайловград
Емил Цветанов Христов И-град

обслужва микрорайон 3 от район 02 на РУ-Ивайловград.

Този микрорайон включва: гр. Ивайловград, стара градска част и кварталите: "Дружба" и "Лъджа". 

Приемни дни и часове:
Приемна гр. Ивайловград, кв. "Дружба", ул. "Армира" - понеделник 15.00-16.00 ч. и сряда 09.00-10.00 ч.
Приемна гр. Ивайловград, ул. "България", сграда РУ - понеделник 13.00-14.00ч., сряда 10.00-11.00ч.

 

2. Мл. експерт Димчо Колев Димов - Мл. ПИ при РУ-Ивайловград

 Димчо Колев Димов
обслужва микрорайон 1 от район 01 на РУ-Ивайловград.

Този микрорайон включва селата: Черничино, Бубино, Попско. Чучулига, Белополци, Глумово, Карловско, Пашкул. Сборино, Планинец, Конници. Розино, Вие, Ветрушка, Горско;  

Приемни дни и часове:
Сграда на кметство с. Планинец - вторник 13.30-14.30ч.
Сграда на кметство с. Попско - вторник 15.00-16.00ч.
Сграда "Родопска къща" с. Белополци - вторник 16.30-17.30ч.;

 

3. Мл. експерт Николай Тодоров Гайдаджиев - мл. ПИ при РУ Ивайловград обслужва:
Микрорайон 2 от район 01 на РУ-Ивайловград.

Този микрорайон включва селата: Долноселци, Горноселци, Кобилино, Черни рид, Нова ливада, Соколенци, Железино, Пъстроок, Плевун, Ленско, Гугутка, Кондово. Костилково, Железари, Казак, Бял градец, Бели дол, Ботурче, Гнездаре.

Приемни дни и часове:
Сграда на кметство с. Плевун - петък 10.00-11.00ч.
Сграда на кметство с. Железино - петък 09.00-10.00ч.
Сграда на кметство с. Гугутка - петък 11,00-12.00ч.;

 

 

4. Мл. експерт Теню Атанасов Боботилов - Мл. ПИ при РУ-Ивайловград

Теню Боботилов обслужва два микрорайона:

Микрорайон 1 от район 02 на РУ-Ивайловград.

Този микрорайон включва селата: Свирачи, Белополяне, Орешино, Одринци, Сив кладенец, Мандрица, Долно луково, Горно луково, Черна черква и Меден бук.

Приемни дни и часове:
Сграда на кметство с. Свирачи - четвъртък 09.00-10.00ч.
Сграда на кметство с. Белополяне - четвъртък 11.00-12.00ч.
Сграда на кметство с. Мандрица - четвъртък 13.00-14.00ч.
Сграда на кметство с. Долно луково - четвъртък 16.00-17.00ч.;

 Микрорайон 2 от район 02 на РУ-Ивайловград.

Този микрорайон включва селата:Камилски дол, Ламбух, Покрован, Хухла, Славеево, Драбишна.

Приемни дни и часове:
Сграда на кметство с.Славеево - вторник 09.00-10.00ч.
Сграда на кметство с.Покрован - вторник 13.00-14.00ч.
Сграда на кметство с.Хухла - вторник 14.30-15.30ч.
Сграда на кметство с.Камилски дол - вторник 15.30-16.30ч.