МВР

ОД Хасково

 

Полицейски инспектори руп ивайловград

Tериторията обслужвана от РУ-Ивайловград е разделена

                                    на два района

 

Район 01 на РУП-Ивайловград

   мл.ПИ-Димчо Колев Димов

обслужва  следните населени места:Черничино, Бубино, Попско,Чучулига,Белополци,Глумово,Карловско,Пашкул,Сборино, Планинец,Конници,Розино,Вис,Ветрушка,Горско.
Приемни часове:
 с. Планинец –вторник за времето от 13.30 – 14.30 часа;
 с.Попско – вторник за времето от 15.00-16.00 часа;
 с.Белополци – вторник за времето от 16.30-17.30 часа.
            Служебен телефон за връзка – 03661/6119.

 

 мл.ПИ, мл.експерт Атанас Иванов Ангелов

обслужва следните населени места:
Долноселци, Горноселци,Кобилино, Черни рид, Нова ливада, Соколенци, Железино,
Пъстроок, Плевун, Ленско, Гугутка, Кондово, Костилково,
Железари, Казак, Бял градец, Бели дол, Ботурче.

       Приемни часове:
 с. Плевун –петък за времето от 10.00 – 11.00 часа;
 с.Железино – петък за времето от 09.00-10.00 часа;
 с.Гугутка – вторник за времето от 11.00-12.00 часа.
            Служебен телефон за връзка – 03661/6119.

 

Район 02 на РУП-Ивайловград

 

 Емил Цветанов Христов И-градПИ  Емил Цветанов Христов

 обслужва  следните населени места :Свирачи, Белополяне, Орешино, Одринци,
Сив кладенец, Мандрица, Долно луково, Горно луково, Черна
черква и Меден бук. Към този район спада и частта от гр.
Ивайловград, намираща се на югоизток от улиците “Беломорска“
и ”Капитан Петко войвода“ /кварталите: "Дружба" и "Лъджа"/

Приемни часове:

гр.Ивайловград, приемна ул.”Армира” – понеделник за времето от 15.00-16.00 часа и сряда за времето от 09.00-10.00 часа; село Свирачи – четвъртък за времето от 09.00 – 10.00 часа; с.Белополяне – четвъртък за времето от 11.00-12.00 часа; с.Мандрица – четвъртък за времето от 13.00-14.00 часа; с.Долно луково – четвъртък за времето от 16.00-17.00 часа
            Служебен телефон за връзка – 03661/6119.

 

мл.ПИ, мл.експерт-Теню Атанасов Боботилов

обслужва следните населени места:

Камилски дол, Ламбух, Покрован, Хухла, Славеево, Драбишна.
Към този подрайон спада и частта от гр. Ивайловград, намираща
се на северозапад от улиците “Беломорска“ и  ”Капитан Петко
войвода“ /старата част на града/.

 Приемни часове:

гр.Ивайловград, приемна сграда РУ – понеделник за времето от 13.00-14.00 часа и сряда за времето от 10.00-11.00 часа; село Славеево – вторник за времето от 09.00 – 10.00 часа;
с.Покрован – вторник за времето от 13.00-14.00 часа;
с.Хухла – вторник за времето от 14.30-15.30 часа;
с.Камилски дол – вторник за времето от 15.30-16.30 часа
        Служебен телефон за връзка – 03661/6119.