МВР

ОД Хасково

 

РУП Димитровград

Началник РУП Димитровград

 Ангел Дулев

Приемни дни: всяка сряда от месеца, за времето от 16.00 до 17.00 часа.

Тел. за контакти 0391 / 6-33-21