МВР

ОД Хасково

 

Полицейски инспектори руп харманли

 

     На територията на Община Харманли

 

Първи район

Първи микрорайон

 

 

 

 

ПИ  Мартин Здравков Карагяуров обслужва

 I – ви квартал, по  ул.”Г.М.Димитров”, ул.”Македония” от № 13 до № 45 , ул. “ Асен Златаров ”- нечетни номера, ул.”Надежда” от № 3 до № 7 ул.”Вихър”, ул.”Янтра”, Жалварската махала,Шекер махала, ж.к. Изгрев и прилежащата промишлена зона и вилна зона “Старите лозя”. В района също така се включва и комплекс Извора на Белоногата.и ул.”Бреза” .
Приемни дни :

вторник от 10-00 ч. до 12.00 ч.  

четвъртък  от 14-00 ч. до 16.00 ч. .Сл.телефон  0373/8 6922

 

Втори район

Първи микрорайон се обслужва от:

Делчо Андонов Славов

ПИ  Делчо Андонов Славов, с граници както следва:
III – ти квартал по  ул.”Асен Златаров”- четни номера, ул.”Македония” от № 12 до № 1, м-н Лидал, ж.к.”Тракия”, ул.”Никола Петков” – нечетни номера, ул.”Васил Левски” от № 68 до № 110, ул.”Стадионска”, ул.”Надежда” и прилежащата промишлена зона и вилна зона „ Трифона”. В района също така се включва и месокомбинат „Кики”, жп. Подлеза и ул.”Перуника”,  градската градина, автогара – Харманли, нощен бар”Али Баба”. В района също така се включват- стария пазар и „Славея Г” .
Приемни дни : вторник и четвъртък от 14-00 ч. до 16.00 ч.
Сл.телефон 0373/82363

 

Втори микрорайон

 

 

 

 

 

мл.ПИ Тодор Димитров Бонев облужва:
 с.Бисер, с.Ч.могила, с.Поляново,с.Преславец, с.Надежден, с.Остър Камък
с.Поляново в кметството . Приемен ден – четвъртък 14.00 ч.-16.00 ч. 
с.Преславец в кметството . Приемен ден – четвъртък 10.00 ч.12.00 ч.
с.Черна Могила в кметството. Приемен ден – понеделник 10.00 ч. - 12.00 ч.
с.Бисер в кметството. Приемен ден – понеделник  от 13.00 ч. до 15.00 ч. 
с.Остър камък в кметството . Приемен ден – петък 10.00 ч.12.00 ч.
с.Надежден в кметството . Приемен ден – вторник  10.00 ч. - 12.00 ч.
с.Иваново в кметството .Приемен ден – сряда 10.00 ч.-11.00 ч.
с.Лешниково в кметството . Приемен ден – сряда 11.00 ч.-12.00 ч
Сл.телефон 0373/82363

 

Трети район

Първи микрорайон

 

ПИ Пламен Иванов Петков обслужва:
IV – ти квартал, ул.”Никола Петков” – четни номера, ул.”Районна”,  кв.”Дружба”, ул.”Марин Велев”,  ул.”Майор Чулков”, ул.”Хан Аспарух”, ул.”Х.Димитър”, ул.“В.Левски” от № 1 до № 66,  прилежащата промишлена зона и вилна зона „ Старите гробища”. В Района също така се включва, РПЦ-Харманли, комплекс „Приказките”, нощен бар „Кристал”,паркинг Детелина и прилежащите обекти и хотел Хеброс.

Приемни дни: четвъртък  13.30 ч. – 15.30 ч.
Сл.телефон 0373/82363

 

Втори микрорайон

 

 мл.ПИ Нейчо Тонев Нейков обслужва:
- с.Браница с.Овчарово, с.Черепово, с. Изворово, с.Дрипчево
Приемни дни : с.Браница в кметството .Приемен ден : петък 14.00 ч. – 16.00 ч.
с.Овчарово в кметството . Приемен ден : вторник 14.00ч. – 16.00 ч.
с.Черепово в кметството. Приемен ден : петък 10.00 ч. – 12.00 ч.
с.Изворово в кметството . Приемен ден : четвъртък 14.00 ч. – 16.00 ч.
с.Дрипчево в кметството .Приемен ден : четвъртък 10.00 ч. – 12.00 ч.
с.Орешец в кметството . Приемен ден – понеделник 14.00 ч.-16.00 ч.
с.Смирненци в кметството . Приемен ден – сряда 10.00 ч.-12.00 ч.
с.Върбово в кметството . Приемен ден – сряда 14.00 ч.-16.00 ч.

Сл.телефон 0373/82363

 

Трети микрорайон

 

 

 

 

мл.ПИ Красимир Колев Канев обслужва:
-с.Рогозиново,с.Доситеево,с.Българин,с.Шишманово, с.Коларово,с.Богомил
Приемни дни : с.Коларово и с.Богомил в кметството . Приемен ден : вторник 10.00 ч. – 12.00 ч.
с.Доситеево в кметството . Приемен ден : сряда 14.00 ч. – 16.00 ч.
с.Рогозиново в кметството тел:220,приемен ден : сряда 10.00 ч. – 12.00 ч.
с.Българин в кметството . Приемен ден : понеделник 10.00 ч. – 12.00 ч.
с.Шишманово в кметството . Приемен ден : понеделник 14.00 ч. – 16.00 ч.
с.Славяново в кметството . Приемен ден – четвъртък 10.00 ч.-12.00 ч.
с.Б.Извор в кметството . Приемен ден – четвъртък 14.00 ч.-16.00 ч.

Сл.телефон 0373/82363 

 

 

 

 

 

 

На територията на Община Симеоновград

 

ПИ Иван Тонев Шишманов

обслужва гр.Симеоновград.Приемната се намира в У на РУ на МВР - Симеоновград. Приемни дни вторник от 10.00 ч. до 12.00 ч. и четвъртък от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Сл.тел.038/640602

 

Втори микрорайон на обслужване от:

 

 

 

 

мл.ПИ Валентин Василев Грозев

кв. Злати дол, кв. Йорданово и съставни села с. Константиново, с. Навъсен, с. Калугерово, с. Пясъчево

Приемни дни: с.Константиново в кметството. Приемен ден :четвъртък 14.00ч. – 15.00 ч.
с.Калугерово в кметството. Приемен ден :вторник 13.00ч. – 14.00 ч.
с.Пясъчево в кметството. Приемен ден :вторник 15.00ч. – 16.00 ч.
с.Навъсен в кметството. Приемен ден :вторник 14.00ч. – 15.00 ч.
 Сл.тел.038/640602

 

 

 

 

 

мл.ПИ Пламен Атанасов Маринов                         

кв. Лозенград, кв.Чадър могила и съставни села с. Троян, с. Дряново, с. Тенево, с. Свирково
Приемни дни: с.Троян в кметството. Приемен ден :сряда 15.00ч. – 16.00 ч.
с.Дряново в кметството. Приемен ден :сряда 14.00ч. – 15.00 ч.
с.Тенево в кметството. Приемен ден :сряда 13.00ч. – 14.00 ч.
с.Свирково в кметството. Приемен ден :петък 15.00ч. – 16.00 ч.
Сл.тел.038/640602

 

 

На територията на Община Маджарово

 

 

 

 

 

 

мл.ПИ Красимир Стефанов Иванов обслужва:

гр.Маджарово и съставни села с. Бориславци, с. Ефрем , с. Селска поляна, с. Сеноклас, с. М. Брягово, с. М. Воден с.М. Попово, с.Г.Долина,  с. Златоустово, с. Румелия, с. Тополово, с. Д. Главанак,с.Ръженово, с. Г. Главанак, с. Д. Съдиево и с. Г. Поле.

Приемни дни: Гр.Маджарово – приемен ден : четвъртък от 14.00 до 16.00 ч.
с.Бориславци в кметството. Приемен ден : петък 14.00ч. – 16.00 ч
с.Сеноклас в кметството. Приемен ден :понеделник 14.00ч. – 16.00 ч.
с.Ефрем в кметството . Приемен ден : петък 10.00ч. – 12.00 ч
с.Д.Главанак в кметството. Приемен ден :вторник 14.00ч. – 16.00 ч
с.Тополово в кметството. Приемен ден :сряда 10.00ч. – 12.00 ч
с.Ръженово в кметството. Приемен ден :сряда 14.00ч. – 16.00 ч
Сл.телефон : 03720/2339