МВР

ОД Хасково

 

Полицейски инспектори РУ Свиленград

На територията обслужвана от РУ „Полиция”-Свиленград

Район „Северен” се обслужва от:

 

Untitled 1

ПИ Христо Георгиев Христов

 

Район „Северен” се обслужва от ПИ Христо Георгиев Христов в гр.Свиленград с граници:Стария мост на р.Марица,бул. „България”,ул. „Васил Левски”,ул. „Генерал Скобелев”, ул. „Сан Стефано” и нов мост на р.Марица, както и прилежащите землища. Приемната на ПИ се намира на ул. „Княз Борис І”№31.Телефон за връзка 0379 / 71504 вътр. 305
Приемни дни:
Свиленград, клуб Сакар,ул.”Княз Борис І” №31 /Квартален клуб/- четвъртък 14.30-16.30ч.

 

Untitled 2 

 

Мл.ПИ Искрен Николов Иванов

 

обслужва селата:Момково,Пъстрогор, Младиново и Костур, както и прилежащите землища.За прием на жителите от селата се използват стаи в сградите на кметствата. Телефон за връзка 0379 / 71504 вътр. 305.

Приемни дни:
с.Пъстрогор- четвъртък 11.00 – 12.00ч.,с.Младиново- четвъртък 13.00 – 14.00ч
с.Костур- четвъртък 14.30 – 15.30ч.,с.Момково- четвъртък 09.00 - 10.30ч.

 


 

 

Untitled 3

Мл.ПИ Антон Василев Влайков

 

обслужва селата:Лисово, Левка, Мустрак и Равна гора,както и прилежащите землища.За прием на жителите от селата се използват стаи в сградите на кметствата. Телефон за връзка 0379 / 71504 вътр. 305

Приемни дни:
с.Левка-четвъртък 09.00 - 11.00ч.,с.Лисово-четвъртък 11.30- 12.00 ч.
с.Мустрак-четвъртък 13.00 - 15.00ч.,с.Равна гора-четвъртък 15.30-16.00ч.

 

Район „Централен”се обслужва от:


 

 

Untitled 4

ПИ Желязко Георгиев Пачов

 

Район „Централен” се обслужва от ПИ Желязко Георгиев Пачов в гр.Свиленград с граници: пл.Свилена,ул.„Васил Левски”,ул.„Генерал Скобелев”,ул.„Драган Цанков,бул.„България”до пл.Свилена,както и прилежа- щите землища.Приемната на ПИ се намира на ул.„Септемврийци”(бившата сграда на КНСБ),която е двуетажна административна сграда в стая на втория етаж в ляво северозападно изложение. Телефон за връзка 0379 / 71504 вътр. 305

Приемни дни:
гр.Свиленград, ул.”Септемврийци” до бл.№12 – вторник 14.00-16.00ч.

Untitled 5

Мл.ПИ Мариян Красимиров Николов

обслужва селата: Михалич, Сладун, Варник, Маточина, Студена, Дервиш Могила, Райкова Могила, Димитровче, Щит и Пашово и както и прилежащите землища.За прием на жителите от селата се използват стаи в сградите на кметствата. Телефон за връзка 0379 / 71504 вътр. 305

Приемни дни:
с. Димитровче – сряда – 09.00-10.00ч.
с. Райкова Могила – сряда-10.30-12.00ч.
с. Щит – сряда -13.00-14.00 ч.
с. Пашово- сряда – 14.15-14.45ч.
с. Михалич-сряда-15.30-16.30ч.
с. Сладун-петък-13.00-14.00ч.
с. Варник-петък-14.30-15.00ч.
с. Маточина-петък -15.30 -16.30 ч.
с. Студена-петък-10.30-12.00ч.
с. Дервишка Могила-петък-09.30-10.00ч.

 

 

Район „Южен”се обслужва от:

 

Untitled 6
ПИ Георги Колев Кондев

в гр.Свиленград с граници: Старият мост на р.Марица,бул.„България”,ул. „Драган Цанков”ж.п.линия, ляв бряг на р. Марица до стария мост на същата, както и прилежащите землища.Приемната на ПИ се намира на ул.„Генерал Струков”№ 17,Телефон за връзка за връзка 0379 / 71504 вътр. 305

Приемни дни:
в Свиленград ул.Ген.Струков” № 17 /Кв.клуб/-понеделник13.00-15.00ч.

 

 


 

 

Untitled 7

Мл.ПИ Димитър Ангелов Димитров

 

обслужва селата: Чернодъб, Генералово и Капитан Андреево, както и прилежащите землища.За прием на жителите от селата се използват стаи в сградите на кметствата. Телефон за връзка 0379 / 71504 вътр. 305

Приемни дни:
с.Капитан Андреево – вторник 10.00-12.00ч.
с.Генералово - вторник 13.00-14.30 ч.
с.Чернодъб – вторник 15.00-16.30 ч.

 

Район „Западен”се обслужва от:

 

Untitled 8
ПИ Атанас Георгиев Куртов

обслужва кв. „Гебран” и кв. „Капитан Петко Войвода” , както и прилежащите землища.Приемната на ПИ се намира в кв. „Гебран” на ул.„Радул Милков”№19. Телефон за връзка 0379 71504 вътр. 305 .
Приемни дни:
Гр.Свиленград- Радул Милков”№19/кв.Гебран/-Квартален клуб –вторник 13.00-16.00 ч.

 

 

Untitled 9
Мл.ПИ Михаил Димитров Михайлов

обслужва селата:Мезек и Сива Река, както и прилежащите землища.За прием на жителите от селата се използват: стая в сградата на кметството на с. Сива Река и в читалището в с. Мезек. Телефон за връзка 0379 71504 вътр. 305 .
Приемни дни:
с.Мезек-понеделник 13.00-14.30ч. и
с.Сива Река-понеделник 15.00-16.30ч

На територията обслужвана от Участък „Полиция”-Любимец

 

 

Гр.Любимец,както и прилежащите землища се обслужва от:

 

Untitled 10

ПИ Николай Петров Колев

Приемната на ПИ се намира на ул.„П.Р.Славейков” №9, Телефон за връзка 037517222 вътр. 805.

Приемни дни:
”Участък”-гр.Любимец:-четвъртък 15.00-17.00 ч.

 

 

Untitled 11
Мл.ПИТодор Георгиев Факиров

обслужва район „Западен” в гр.Любимец, както и прилежащите землища и селата: Белица и Лозен, както и прилежащите им землища.За прием на жителите от селата се използват стаи в сградите на кметствата. Телефон за връзка 037517222 вътр. 804.

Приемни дни:

с.Лозен-понеделник-10.00-12.00 ч.

с.Белица-сряда -10.00-12.00 ч.