МВР

ОД Хасково

 
448 Първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС  (448 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)

2681 Подмяна на свидетелство за управление на МПС  (2681 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)

2682 Подмяна на свидетелство за управление на МПС, издадено от друга държава, с българско (2682 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)

1204 Издаване дубликат на свидетелство за управление на МПС (1204 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)

229 Издаване на дубликат на контролен талон (229 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)

2678 Издаване на контролен талон ``Водач на моторно превозно средство без наказания`` (2678 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)

2460 Издаване на удостоверения за правата и наложените наказания на водач на МПС (2460 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)

863 Издаване на международно свидетелство за управление на МПС

2290 Издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на контролните точки, потвърждаващи валидност (2290 Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите)