МВР

ОД Хасково

 

Полицейски инспектори РУ Тополовград

  

 81253a91-tpkehayov1-jpg ПИ”ТП” ЛАЗАР ЛЮБОМИРОВ КЕХАЙОВ
 отговаря за Източен район на РУ Тополовград и лично обслужва източната част на гр. Тополовград, обхващащи територия с граници на изток от улиците ул. "Сакар планина", ул. "Гюмюрджина", ул. "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Христо Смирненски" с прилежащите жилищни, вилни и промишлени зони.

  Приемни дни и часове в приемна на ПИ в гр.Тополовград находяща се на ул.”Св.Богородица”№ 5  както следва:
 -понеделник от 10:00ч.до 12:00ч. - служ.тел. за връзка 0470 / 52117 вътр.312
 -петък от 14:00ч. до 16:00ч. - служ.тел. за връзка 0470 / 52117 вътр.312

 

  ПИ”ТП”  ДИМИТЪР КРЪСТЕВ АНДОНОВ

 отговаря за  Западен район на РУ Тополовград и лично обслужва западната част на гр. Тополовград, обхващащи територия с граници на запад от улиците “Сакар планина”, “Гюмюрджина”, “Св. Св. Кирил и Методий”, “Христо Смирненски” с принадлежащите жилищни, промишлени и вилни зони.

  Приемни дни и часове  в приемна на ПИ в гр.Тополовград находяща се на ул.”Св.Богородица”№ 5  както следва:
  - понеделник от 14:00ч.до 16:00ч. - служ.тел. за връзка 0470 / 52117 вътр.312
 - петък от 10:00ч. до 12:00ч. - служ.тел. за връзка 0470 / 52117 вътр.312

  

 Мл ПИ”ТП” БОРИСЛАВ ПАВЛИНОВ СТАНЕВ 

обслужва микрорайон включващ селата:  с. Мрамор, с. Орешник и с. Капитан Петко войвода.
  Приемно време в приемните находящи се в сградите на  кметствата както следва:
 - с.Орешник – понеделник от 10:00ч. до 12:00ч. - служ.тел. за връзка 0470 / 54070
 - с.Мрамор – сряда от 10:00ч. до 12:00ч. - служ.тел. за връзка 0473 / 56332
 - с.Капитан Петко войвода  – сряда от 14:00ч. до 16:00ч.

 

 

  Мл ПИ”ТП” СТАНКО ЛАТУНОВ СТАНКОВ

обслужва микрорайон включващ селата: с. Радовец, с. Присадец, с. Филипово, с. Устрем и с. Планиново.
    Приемно време в приемните находящи се в сградите на  кметствата както следва:
 - с. Радовец – четвъртък  от 10:00ч. до 12:00ч. - служ.тел. за връзка 04739 / 2234 (жителите на с. Филипово и с. Присадец ще се приемат в кметството на с. Радовец)
 - с. Устрем – вторник от 10:00ч. до 12:00ч. - служ.тел. за връзка 04732 / 2213 (жителите на с. Планиново ще се приемат в кметството на с. Устрем)

 

 Мл ПИ”ТП” КРАЛЮ КАЛОЯНОВ КРАЛЕВ

обслужва микрорайон включващ селата : с. Хлябово, с. Сакарци, с. Българска поляна, с. Орлов дол и с. Владимирово.
 Приемно време в приемните находящи се в сградите на  кметствата както следва:
 - с. Хлябово – понеделник от 10:00ч. до 12:00ч. - служ.тел. за връзка 04738 / 2220

- с.Бълг.поляна – четвъртък от 13:30ч. до 15:30ч.- служ.тел. за връзка 047353 / 260 (жителите на с. Сакарци ще се приемат в кметството на с. Б. поляна)
 - с.Орлов дол – понеделник от 13:00ч. до 15:00ч.- служ.тел. за връзка  04733 / 2222 (жителите на с. Владимирово да се приемат в кметството на с. Орлов дол)

 

 Мл ПИ”ТП” НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ

обслужва микрорайон включващ следните села : с. Светлина, с. Каменна река, с. Чукарово и с. Доброселец.
  Приемно време в приемните находящи се в сградите на  кметствата както следва:
 - с. Светлина – сряда от 10:00ч. до 12:00ч.- служ.тел. за връзка 04736 / 2220
 - с.Кам.река – сряда от 13:00ч. до 15:00ч. - служ.тел. за връзка 04735/ 4383
 - с.Чукарово – четвъртък от 10:00ч. до 12:00ч.- служ.тел. за връзка 0470 / 53045 
 - с.Доброселец – четвъртък от 14:00ч. до 16:00ч.- служ.тел. за връзка 0470/ 53047


GG Мл.ПИ "ТП" ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
обслужва микрорайон включващ следните села :
   - с. Синапово - четвъртък от 10:00 до 12:00 ч. - служ. тел. за връзка 04737/2286
  - с. Княжево - вторник от 10:00 до 12:00 ч. - служ. тел. за връзка 04730/2227
  - с. Срем - понеделник от 10:00 до 12:00 ч. - служ. тел. за връзка 04734/2313