МВР

ОД Хасково

 

Препоръчваме на гражданите да използват портала за електронни административни услуги на МВР, за подаване на заявления за издаване на лични карти и паспорти, при спазване на съответните условия за предоставяне на услугата.

СЪОБЩЕНИЕ

От 10:00 ч. до 10:15 ч.  и от 15:00ч. до 15:15ч. (всеки работен ден) временно ще се преустановява работата на гишетата в центъра за административно обслужване
 на граждани, находящ се в гр.Хасково, ул. „Атон“ № 2А, с цел извършване на дезинфекция на гишетата – разграничителни стъкла, плотове, дръжки на врати и др.