МВР

ОД Хасково

 

Издаване на паспорт

ОДМВР ХАСКОВО

 ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

(Места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 3 работни дни

 

(Места за подаване на заявления) 

Експресна услуга

до 8 работни часа

(Места за подаване на заявления)

 

 

 

Контакти:

 

ОДМВР Хасково

РУ Димитровград
РУ Харманли
РУ Свиленград
РУ Ивайловград
РУ Тополовград

Издаване на първи паспорт на лица до 14 г. 

10

20

50

Издаване на следващ паспорт на лица до 14 г.

20

40

100

Издаване на паспорт на лица между 14 и 58 г. 

40

80

200

Начини на плащане

на таксите:

Плащане по банков път

Плащане чрез Интернет

Плащане чрез Български пощи ЕАД

Плащане чрез картово разплащане

Плащане във финансово звено на МВР

 
Издаване на паспорт на лица между 58 и 70 г. 

20

40

100

Паспорт на лица над 70 г. 

10

20

50

Паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто 

3

6

15

 

Банкова сметка

BIC: UBBSBGSF

“Обединена българска банка " АД

 

IBAN:

BG89 UBBS 8888 3131 4399 01;

 

Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите