МВР

ОД Хасково

 

Работно време и място за подаване на заявления

 

ЗВЕНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

КЪМ СЕКТОР “БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ

ПРИ ОДМВР ХАСКОВО

 

 

ОДМВР / РУ

В звеното се приемат заявления с

Работно времена звеното БДСот понеделник до петък

Пощенски адрес, телефон и email

Обикновена
услугадо 30 раб. дни

Бързауслуга
до 3 раб. дни

Експресна
услугадо 8 раб. часа

ОДМВР

сектор БДС

ДА

ДА

ДА

от 8.30ч. до 17.30ч.

гр. Хасково, п.к 6300,

бул. България №85,

тел. 038/ 640 355, 640356

email:

[email protected]

Димитровград

ДА

НЕ

НЕ

от 8.30ч. до 17.30ч.

Гр. Димитровград, п.к. 6400,

бул. Д.Благоев” 10

Тел.0391/63321

email:

[email protected]

Харманли

ДА

НЕ

НЕ

от 8.30ч. до 17.30ч.

Гр. Харманли, п.к. 6450

Пл. “Възраждане” 15

Тел.0373/82363

email:

[email protected]

Свиленград

ДА

НЕ

НЕ

от 8.30ч. до 17.30ч.

Свиленград, п.к. 6500

Ул.”Крайречна” 2

Тел.0379/71504

email:

[email protected]

Ивайловград

ДА

НЕ

НЕ

от 8.30ч. до 12.00ч.
от 13.00ч. до 17.30ч.

Ивайловград, п.к. 6570

Ул. “Г.Димитров” 43

Тел.03661/6119

email:

[email protected]

Тополовград

ДА

НЕ

НЕ

от 8.30ч. до 12.00ч.
от 13.00ч. до 17.30ч.

Тополовград, п.к. 6560

Ул. “Младежка” 2

Тел.0470/52117

email:

[email protected]

 

 

 

ADMINISTRATIVE SERVICES UNITS THAT ACCEPT DOCUMENTS AND PROVIDE INFORMATION ON THE COURSE OF THE FILE

 

Bulgarian Identity Documents Sectors/local police station

The unit is accepted applications with

Working hours

 

From Monday

to Friday

Adress of Services Units

STANDARD SERVICE

Up to 30 days

ACCELERATED SERVICE

Up to 3 work days

EXPRESS SERVICE

Up to 8 work hours

Bulgarian Identity Documents Sector

Yes

Yes

Yes

08:30 AM – 05:30 PM

Haskovo 6300,

Bulgaria Blvd 85

Phone: 038/640640

email:

[email protected]

Dimitrovgrad

Yes

no

no

08:30 AM – 05:30 PM .

Dimitrovgrad 6400,

Dimitar Blagoev, Blvd 10

Phone: 0391/63321

email:

[email protected]

Harmanli

Yes

no

no

08:30 AM – 05:30 PM

Harmanli 6450,

15, Vazrazhdane Square

Phone: 0373/82363

email:

[email protected]

Svilengrad

Yes

no

no

08:30 AM – 05:30 PM

Svilengrad 6500,

2, Krayrechna Str.,

Phone: 0379/71504

email:

[email protected]

Ivaylovgrad

Yes

no

no

08:30 AM – 12:00 PM

01:00 PM – 05:30 PM

Ivaylovgrad 6570,

43, Georgi Dimitrov Str.,

Phone: 03661/6119

email:

[email protected]

Topolovgrad

Yes

no

no

08:30 AM – 12:00 PM

01:00 PM –05:30 PM

Topolovgrad 6560,

2, Mladezhka Str.,

Phone: 0470/52117

email:

[email protected]