МВР

ОД Хасково

 

ОДМВР ХАСКОВО

Български лични документи издавани на чужденци с предоставена закрила в Република България

(бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище)

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

(Места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 10 работни дни

 

(Места за подаване на заявления)

 

Контакти:

 

ОДМВР Хасково 

 

 

Карта на бежанец 

30

60

Карта на чужденец с хуманитарен статут 

30

60

Карта на чужденец получил убежище 

40

80

Начини на плащане

на таксите:

 

Плащане по банков път 

 

 Плащане чрез картово разплащане

 
Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец 

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище 

55

110

Банкова сметка

 

 

BIC: UBBSBGSF “Обединена българска банка " АД

 

IBAN:

BG89 UBBS 8888 3131 4399 01;

Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец 

 

Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите-особена закрила