МВР

Пътна полиция

 

Монтаж на регистрационни табели и/или идентификация на превозни средства на територията на областна дирекция на МВР, различна от областната дирекция по местоотчет на превозното средство

 

Място на предоставяне на услугата:

Главна дирекция "Национална полиция"

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 6, ал. 3, т. 2

Необходими документи:

подаване заявление
по формуляр

Такса на административната услуга:

 За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 40 лв.
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

веднага