МВР

Пътна полиция

 

Изготвяне на писмено становище по проекти, свързани с организиране на движението по пътищата

 

 

Място на предоставяне на услугата:

Главна дирекция "Национална полиция"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Код за междуселищно избиране: 00359
Телефон за връзка: 029828860
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

  • Закона за движението по пътищата - §. 3, от Допълнителните разпоредби
  • Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата - чл. 205, ал. 1

 

Необходими документи:

Подаване на заявление по формуляр

 

Такса на административната услуга:

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 20 лв.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

По банков път

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

1 месец