МВР

Пътна полиция

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ЛЕКИ И ТЕЖКИ ПТП И НА ПОСТРАДАЛИТЕ ПРИ ТЕЖКИ ПТП
ПО КЛАС ПЪТ


2021 ГОДИНА

ПТП по клас път в периода от януари до март 2021 г.

ПТП по клас път в периода от януари до февруари 2021 г.

ПТП по клас път през месец януари 2021 г.
---------------------------------------------------------
2020 година

ПТП по клас път през 2020 г.