МВР

Пътна полиция

 

Административнонаказателна дейност

2021 година

Контролна и административнонаказателна дейност през периода януари - февруари 2021 г.

Контролна и административнонаказателна дейност - януари 2021 г.

2020 година

Контролна и административнонаказателна дейност през 2020 г.

Контролна и административнонаказателна дейност януари - ноември 2020 г.

Контролна и административнонаказателна дейност януари - октомври 2020 г.

Контролна и административнонаказателна дейност януари - септември 2020 г.

Контролна и административнонаказателна дейност януари - август 2020 г.

Контролна и административнонаказателна дейност януари - юли 2020 г.

Контролна и административнонаказателна дейност януари - юни 2020 г.

Контролна и административнонаказателна дейност януари - май 2020 г.

Контролна и административнонаказателна дейност януари - април 2020 г.

Контролна и административнонаказателна дейност януари - март 2020 г.

Контролна и административнонаказателна дейност през януари и февруари 2020 г.

Контролна и административнонаказателна дейност през месец януари 2020 г.


2019 година
Контролна и административнонаказателна дейност през 2019 г.

Контролна и административнонаказателна дейност през единадесетте месеца на 2019 г.

Контролна и административнонаказателна дейност през първите десет месеца на 2019 г.

Контролна и административнонаказателна дейност през първите девет месеца на 2019 г.

Контролна и административнонаказателна дейност през първите осем месеца на 2019 г.

Контролна и административнонаказателна дейност през първите седем месеца на 2019 г.

Контролна и административнонаказателна дейност през първите шест месеца на 2019 г.

Контролна и административнонаказателна дейност през първите пет месеца на 2019 г.

Контролна и административнонаказателна дейност през първите четири месеца на 2019 г.

Контролна и административнонаказателна дейност за първото тримесечие на 2019 г.

Контролна и административнонаказателна дейност за първите два месеца на 2019 г.

Контролна и административнонаказателна дейност за месец януари 2019 г.


2018 година

Контролна и административнонаказателна дейност за 2018 година

Контролна и административнонаказателна дейност за единадесетте месеца на 2018 г.

Контролна и административнонаказателна дейност за десетте месеца на 2018 г.

Контролна и административнонаказателна дейност за деветте месеца на 2018 г.

Контролна и административнонаказателна дейност за шестте месеца на 2018 г.

Контролна и административнонаказателна дейност за 2017 г.

 

 

Контролна и административнонаказателна дейност за 2009 г.

 

Общо наказани 1019730
С наказателни постановления 613790
С фиш 405940
С осъдителни присъди 11431
Лишени от правоуправление 86057
Спрени от движение МПС 9041
Наказани за превишена скорост 130430
От тях за превишение с над 50км/ч 4176
Наказани за управление на МПС под   въздействие на алкохол 23767
От тях с концентрация на алкохол   в кръвта над 1,2/1000 10403
Наказани за неползване на   обезопасителни каски и на колани 12818
Наказани за използване на мобилни   телефони по време на движение 18795
Наказани за управление на МПС с   износени гуми 13458
Общ брой на отнетите точки 1381232
Водачи, загубили всички контролни   точки 10337
Преминали допълнително обучение за   възстановяване на точки 12032