МВР

Пътна полиция

 
Национален празник - 3 март

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ ЗА 3 МАРТ 2020 г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ ЗА 3 МАРТ 2019 г.

Абитуриенти
2021 година
На 18.05.2021 г. на брифинг в Главна дирекция "Национална полиция" беше обявен стартът на традиционната кампания на пътна полиция "Абитуриенти". Изнесени бяха следните данни за осъществената административнонаказателна дейност през месец май 2020 г. в сравнение с периода на 2019 г. и от началото на месец май тази година до 17 май: 

Данни за съставени фишове, електронни фишове (серия "К" за скорост) и издадени актове за установени административни нарушения (АУАН) през месец май:
                         Фишове          Електронни фишове "К"               АУАН               
май 2020 г.       55 688                              90 469                              24 393            
май 2019 г.       53 773                              69 560                              22 514
------------------     .............     ...................................................     ........................
Разлика май
2020 - 2019 г.
    +1915                              +20 909                             +1879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.05. - 17.05.     38 404                             51 125                              9792
2021 г.

Резултати от традиционната акция на "Пътна полиция" "АБИТУРИЕНТИ" - 2019 г.


Зима

РЕЗУЛТАТИ ОТ АКЦИЯ ЗИМА 2020 г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ АКЦИЯ ЗИМА 2019 г.


Студентски празник - 8 декември

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ ЗА СТУДЕНТСКИЯ ПРАЗНИК - 8 ДЕКЕМВРИ 2018

Коледа и Нова година

КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА 2019-2020


КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА 2018-2019