МВР

Пътна полиция

 

Стартира традиционната акция „Зима“ - 2018

 

Стартира акция "Зима", организирана от Съюза на българските автомобилисти, Главна дирекция „Национална полиция“ и Българския Червен кръст. За поредна година акцията ще се реализира през месец ноември с три кампании. Във всяка една от тях ще се обърне внимание на отделна група – водачи на пътни превозни средства (ППС), пешеходци, водачи на моторни превозни средства (МПС).

Кампанията „С безопасно пътно превозно средство през зимата“ е насочена към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. Кампанията ще се проведе за времето от 01 до 10 ноември 2018 г., а 6 ноември е обявен за Ден без велосипедисти-жертви на пътя.

Кампанията „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“ е насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците. Кампанията ще се проведе за времето от 11 до 20 ноември 2018 г., а 13 ноември е обявен заДен без пешеходци-жертви на пътя.

Кампания „Безопасно шофиране през зимата“ е насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците. Кампанията ще се проведе за времето от 21 до 30 ноември 2018 г., а 20 ноември е обявен за Ден без водачи и пътници в МПС-жертви на пътя.

Пътна полиция обръща внимание, че независимо от обявените теми на кампаниите при установяване по време на акцията и извън нея на нарушения на Закона за движението по пътищата и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взима отношение. 

 

Стартът на акцията беше даден на пресконференция в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП).

Всички водачи добре да подготвят автомобилите си за зимния период, за да си гарантират безопасността по време на движението в този сезон, призоваха комисар Росен Рапчев, началник на отдел „Пътна полиция“ в ГДНП, инж. Емил Панчев, председател на Съюза на българските автомобилисти, д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор на Българския Червен кръст, Бойко Рановски, директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, инж. Михаил Рашков, директор на дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ в Агенция „Пътна инфраструктура“, представители на застрахователния бизнес, на производителите на автомобили и на горива.

 „При дълъг път през зимата е добре водачите да тръгват по-рано, желателно е резервоарът с гориво да е пълен“, посъветва началникът на отдел „Пътна полиция“ в ГДНП комисар Росен Рапчев. Той обобщи, че от началото на тази година до 30 септември в страната са регистрирани 5058 тежки пътнотранспортни произшествия (ТПТП), при които са загинали 458 и са ранени 6465 участници в движението по пътищата. В сравнение със същия период на 2017 г. е отчетено намаление с 43 при броя на ТПТП, с 22 при загиналите и с 10 при ранените (за  2017 г. – 5101, 480 и 6475).

Председателят на СБА инж. Панчев съобщи, че специално за новото издание на акция „Зима“ са отпечатани 300 000 листовки с 10 съвета за безопасно движение през „белия“ сезон. Основните са няколко – да се монтират гуми с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм, да се зареди незамръзваща течност в охладителната система на автомобила и да се налее незамръзваща почистваща течност за чистачките. „Хубаво е водачите да използват последните топли дни, за да се подготвят, да проверят работи ли парното и своевременно да се погрижат за това. Да си проверят наличностите в аптечката, добре е да си приготвят и оставят в багажника вериги за сняг и въже за теглене“, допълни инж. Панчев.

 

Участниците в пресконференцията се обединиха около тезата, че зимата е безопасна, когато си готов за нея, и отправиха поредица от препоръки. Ето някои от тях:

  • Провери изправността на спирачната система (чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП)
  •  Провери и поддържай чисти, видими, регулирани и в изправност фаровете, стоповете, габаритите, мигачите (чл. 100, ал. 4, т. 2 от ЗДвП)
  • Провери оборудването на 3- или 4-колесното МПС за обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗДвП)

 

Принудителни административни мерки:

Когато пътното превозно средство е технически неизправно, то временносе спира от движение до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а“ от ЗДвП)

При управление на технически неизправно ППС глобата е:

50 лв. – при констатирани незначителни неизправности

200 лв. – при констатирани значителни неизправности

500 лв. – при констатирани опасни неизправности (Чл. 179, ал. 6 от ЗДвП, нова, ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

 

Статистика:

1 - 10 ноември 2018

През деветте месеца на 2018 г. най-много тежки ПТП са настъпили в резултат на извършени нарушения от водачите – 4887 произшествия, или дял от 96,62% от общия брой (5058). Загинали са 442 участници в движението по пътищата, което съставлява 96,51% от всички загинали (458), и са ранени 6279 човека или 97,12% от всички ранени (6465).

През периода 01.01 – 30.09. на 2018 г. делът на произшествията по вина на пешеходците е 0,79% (40 ПТП с 5 загинали и 38 ранени), като той е намалял с 0,60% в сравнение със същия период на 2017 г. Инцидентите, причинени заради пътните условия, и ранените при тях са по-малко в сравнение с периода на 2017 г. – съответно с 0,06% (3 произшествия) и с 0,08% (5 ранени), но загиналите са повече с един.

През миналия зимен период (01.11.2017 г. – 31.03.2018 г.) на територията на страната са настъпили 2527 ТПТП (с 227 по-малко в сравнение с предходния зимен период), при които са загинали 247 и са ранени 3175 участници в движението по пътищата.

През месец ноември 2017 г., когато се е провеждала и Акция „Зима“, са настъпили 575 ТПТП със 73 загинали и 721 ранени. Съставени са общо 36 999 фиша, 37 597 електронни фиша и 22 179 акта за установени административни нарушения. Издадени са 23 198 наказателни постановения.

По време на акция „Зима – 2017 г.” служителите на Пътна полиция са проверили общо 45 233 ППС при 41 038 за периода на акцията през 2016 г. Най-много са проверените леки автомобили – 34 226, проверените товарни автомобили са били 8110, проверените ППС с животинска тяга – 853, а 575 са проверените велосипеди. Проверени са били и 497 селскостопански машини, 374 мотоциклета и 289 мотопеда. Общият брой на констатираните неизправности на ППС е бил 3613. Най-честите констатирани неизправности са били тези по осветителните системи и сигнализацията – 1913, управление на ППС с разкъсани или износени гуми – 394, неизправни велосипеди – 119, и неизправност при устройствата за измиване на предното стъкло – 90.