МВР

Пътна полиция

 

"Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!"

             

            Кампанията е традиционна и се провежда на територията на цялата страна през ваканционните месеци. Целта е да се ограничи пътнотранспортният травматизъм и най-вече - да се ограничи броят на загиналите и ранени деца при пътни инциденти. При всички случаи отговорността за обучението и възпитанието на подрастващите е на възрастните. От тях зависи как ще бъдат възпитани децата; какъв пример ще им дават - като членове на семейството, като част от заобикалящия ги свят. Грешките на възрастните се предават на децата, добрият пример - също. Затова е важно във всеки един момент възрастните да бъдат отговорни и да служат за пример на децата - не само на своите, но и на тези, които са сред тях и извън семейната среда.            

            Голяма част от тежките пътнотранспортни произшествия (ПТП,) в т.ч. и с пострадали деца, настъпват поради ниска култура на поведение както на децата, така и на техните родители или на лицата, полагащи грижи за отглеждането и възпитанието им, на приятелите им.

           

Ваканция е! Нека всички заедно направим лятото на децата незабравимо! Да пазим живота на децата на пътя!

 

            СТАТИСТИКА:

            През периода от 01.01.2018 г. до 31.05.2018 г. на територията на страната при тежки ПТП са загинали 8 и са ранени 331 деца. От загиналите 8 деца 6 са пътници, едно е водач, едно е пътник. От ранените 331 деца 171 са пътници, 117 – пешеходци, а 43 – водачи. В сравнение с петте месеца на 2017 г. загиналите деца през 2018 г. са с 4 повече (8/4), а ранените са по-малко с 40 (331/371).

Състоянието на травматизма при пътни инциденти с деца за времето от 01 юни до 30септември 2017 г. е следното:

През посочения период на територията на страната са настъпили общо 2759тежки пътнотранспортни произшествия (40,06% от всички 6888 тежки ПТП през 2017 г.) с 255 загинали (37,39% от всички 682 загинали през 2017 г.) и 3584 ранени (41,29% от всички 8680 ранени през 2017 г.).

В резултат на тежки ПТП през 2017 г. са загинали 36 (за 2016 г. броят е същият) и са ранени 1110 деца (за 2016 г. – 1160, с 50 повече). През месеците юни, юли, август и септември на 2017 г. броят на загиналите деца е 21 (17 момчета и 4 момичета) или 58,33% от загиналите през годината 36 деца. Разпределението на загиналите при тежки ПТП деца за четирите месеца на 2017 г. е средно по 5 на месец. Броят на ранените през летните месеци деца е 509 (296 момчета и 213 момичета) или 45,86% от всички ранени през годината 1110 деца. Разпределението на ранените при тежки ПТП деца за четирите месеца на 2017 г. е средно по 127 на месец или средно по 4 на ден.

По вид на участник в ПТП травматизмът сред подрастващите през летните месеци на 2017 г. е разпределен, както следва:

- пътници16 загинали (от общо 27 за 2017 г.) и 118 ранени (от общо 613 за 2017 г.);

- водачи3 загинали (от общо 5 за 2017 г.) и 73 ранени (от общо 149 за 2017 г.);

- пешеходци 2 загинали (от общо 4 за 2017 г.) и 318 ранени (от общо 348 за 2017 г.).

Загиналите при тежки ПТП 21 деца през периода юни – септември 2017 г. са с 6 повече от загиналите деца през същия период на 2016 г. (21/15), а ранените 509 деца са с 39 по-малко в сравнение с периода на 2016 г. (509/548). От юни до септември 2017 г. в ПТП, при които няма последици за децата, участници са били 43 подрастващи.

 Загиналите деца-пътници в ППС през периода юни – септември 2017 г. са с 6 повече спрямо същия период на 2016 г. (16/10), а ранените 118 са със 175 по-малко спрямо периода на 2016 г. (118/293). Децата-водачи, загинали при ПТП през периода на 2017 г., са с едно по-малко в сравнение с периода на 2016 г. (3/4), като се отбелязва намаляване и в броя на ранените с 39 (73/112). Броят на загиналите пешеходи на възраст до 17 години през 2017 г. се е увеличил спрямо периода на 2016 г. с един (2/1), но броят на ранените се е увеличил два пъти (318/143).