МВР

ОД Габрово

 

Такси и банкови сметки

Такси за предоставяне на данни от информационните фондове на МВР за български граждани.

    Удостоверение за издадени български лични документи и тяхното ползване - поименния документ за платена държавна такса е на обща стойност 7 лв. (2 лв. за регистриране на искане за издаване на удостоверение и 5 лв. за изготвяне на удостоверението).

    Удостоверение за пътуване зад граница за посочен от лицето период от време - поименния документ за платена държавна такса е на обща стойност 7 лв. (2 лв. за регистриране на искане за издаване на удостоверение и 5 лв. за изготвяне на удостоверението).