МВР

ОД Габрово

 

Банкови сметки

Транзитни сметки /xls - 2133kB/, по които постъпват всички средства, които се събират в системата на МВР по закона за държавните такси в т.ч. :

    - такси за издаване на свидетелство за управление на МПС на чужденец - чл. 21, ал. 5 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси;

    - такси за издаване на лична карта - чл. 32 и чл. 34 от Тарифа № 4;

    - такси за издаване на паспорти, както и на други документи, заместващи паспорта на български граждани - чл.35, чл. 36, чл. 37 и чл. 38 от Тарифа № 4;

    - такси за издаване на свидетелство за управление на МПС на български граждани - чл. 39, чл. 40 и чл. 41 от Тарифа № 4;

    - такси по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства - чл. 45а, чл. 45б, чл. 45в и чл. 45г от Тарифа № 4;

    - такси за чужденци по Закона за българските документи за самоличност - чл. 46, чл. 46а, чл. 48, чл. 48а, чл. 48б, чл. 49, чл. 49а, чл.50 и чл. 51 от Тарифа № 4.