МВР

ОД Кюстендил

 

1. По банков път на посочените на мястото на извършване на услугата банкови сметки.

2. С дебитна или кредитна карта чрез инсталирани на мястото на извършване на услугата ПОС - терминални устройства.