МВР

ОД Кюстендил

 

 

ПЕТИ РАЙОН:

Граници: От ул. ”Княз Борис I“ - четни номера, ул. “Св.Ив.Рилски” - нечетни номера до ж.п.рампата, ул. “Венелин”, ул. “Рилски манастир“ - нечетни номера, местността “Курт дере”, ж.к. „Чавдар Войвода", ул. “В.Търново“ - четни номера.

На територията на ПЕТИ РАЙОН са обособени два микрорайона:

МИКРОРАЙОН V „А“ с граници: От ул. ”Княз Борис I“ - четни номера, ул. “Св.Ив.Рилски“ - нечетни номера до ж.п. рампата, ул. „Венелин”, ул. “Илинден”, ул. „Трети гвардейски полк“, ул. „Булаир“, включително Кооперативния пазар, ж.к. “Дупница” и черквата “св. Георги Победоносец“.

МИКРОРАЙОН V „Б“ с граници:  ул. „Трети гвардейски полк“, ул. ”Илинден”, ул. “Венелин”, местността „Курт дере“, ж.к. “Чавдар Войвода”, ул.”В.Търново” - четни номера, ул.“Рилски манастир“ - нечетни номера.

Приемна за граждани:  гр.Дупница, кв."Левски", Клуб на пенсионера

Телефон за контакти: 0701 57 753; 0701 57 773