МВР

ОД Кюстендил

 

 

СЕДМИ РАЙОН:

Граници: От ж.п. рампа, ул. “св. Иван Рилски” в посока Благоевград - четни номера, ул. “Аракчийскн мост“ - нечетни номера, до кръговото кръстовище, вдясно по “Никола Малашевски” до мостчето при бивша ПГ по Машиностроене, вилна зона „Кубасина“, кв. “Ценеви“, местностите „Петров баир“, „Крушовица”, „Бинека”, „Пульовата воденица“, с.Баланово, с. Палатово.

На територията на СЕДМИ РАЙОН е обособен един микрорайон:

МИКРОРАЙОН VII „А“ с граници: От ж.п. рампа, ул. “св. Иван Рилски” в посока Благоевград - четни номера, ул. „Аракчийски мост“ - нечетни номера, до кръговото кръстовище, вдясно по “Никола Малашевски“ до мостчето при бивша ПГ по Машиностроене, вилна зона „Кубасина“, кв. „Ценеви“ и местностите „Петров баир“, „Крушовица“, „Бинека“ и „Пульовата воденица“, с. Баланово и с. Палатово.

Приемна за граждани:  гр.Дупница, кв."Аракчийски мост", Клуб

Телефон за контакти: 0701 57724; 0701 57773