МВР

ОД Кюстендил

 

ОД ПБЗН 

Района на действие на РС ПБЗН – Кюстендил обхваща територията на общините Кюстендил, Невестино и ТрекляноАдрес:                гр. Кюстендил, ул. “Цар Освободител” №95
Тел.:                   078 / 557 273
Ел.поща:            [email protected]
Приемен ден:    сряда, от 10:00ч. до 12:00ч.