МВР

ОД Кюстендил

 

 

ВТОРИ РАЙОН:

Граници: ул. “Саморанска“ - нечетни номера и с. Самораново, ул. “Орлинска” /от светофара четни номера/ до изхода за гр. София, северна промишлена зона, включително „Хидрострой“, “Вели Лак”, Варово стопанство, “Булгартабак” АД, “Актавис“ АД, Асфалтна база, стадион “Бончук”, с. Крайници, с. Червен брег, с. Яхиново, с. Пиперево, с. Блатино, с. Дяково, с. Кременик, с. Тополница, с. Делян.

На територията на ВТОРИ РАЙОН са обособени четири микрорайона:

МИКРОРАЙОН II „А“ с граници: ул. “Саморанска” - нечетни номера и с. Самораново. ул. “Орлинска“ - четни номера /от светофара до изхода за гр. София, северна промишлена зона, Варово стопанство, „Булгартабак“ АД, „Актавис” АД, Асфалтна база, стадион “Бончук“, ул. “Джерман”.

МИКРОРАЙОН II „Б“ с граници: с. Крайници, с. Червен брег.

МИКРОРАЙОН II „В“ с граници: с. Дяково, с. Кременик, с. Тополница.

МИКРОРАЙОН II „Г“ с граници: с. Яхиново, с. Пиперево, с. Блатино. 

Приемна за гражданигр.Дупница, Пътни строежи

Телефон за контакти:  0701 57863; 0701 57773