МВР

ОД Кюстендил

 

 

ТРЕТИ РАЙОН:

Граници: ул. “Патриарх Евтимий“ - нечетни номера, ул. „Жива вода“ - нечетни номера, ул. „Иван Шишман“, ж.к. „Бистрица”, с. Бистрица, от дясната страна на река Бистрица - срещу течението, Градски парк, ж.к. "Елица".

На територията на ТРЕТИ РАЙОН са обособени три микрорайона:

МИКРОРАЙОН III “А“ с граници: ул. „Жива вода” - нечетни номера, ул. „Иван Шишман“, ж.к. „Бистрица“ /с изключение на блоковете от № 62 до № 89 и междублоковото пространство, включително “Гарант“ АД, Бензиностанцията до нея и Бейзболен стадион/, ул. “Патриарх Евтимий“ - четни номера до ул. „Жива вода“.

МИКРОРАЙОН III „Б“ с граници: ж.к. „Бистрица“ /от бл. № 62 до бл. № 89 и междублоковото пространство, включително “Гарант” АД и Бензиностанцията до нея и Бейзболен стадион/.

МИКРОРАЙОН III „В“ с граници: село Бистрица, Градски парк “Рила“, територията от дясната страна срещу течението на река Бистрица и ж.к. “Елица”.

 

Приемна  за граждани: гр.Дупница, жк."Бистрица" бл.58

Телефон за контакти:  0701 57844; 0701 57773