МВР

ОД Кюстендил

 

ШЕСТИ РАЙОН:

Граници: ул. „Св.Ив.Рилски” - четни номера, ж.п. рампа, ул.“Аракчийски мост“, до кръговото движение в дясно по ул. “Никола Малашевски“ до моста при бившата НГ по машиностроене, “Тих труд", ж.к. „Южен”, Фролошка махала, Помпена станция, Вилната зона срещу ЗИО, местността “Караболюка“, ул. ”Княз Борис I“ - четни номера от светофарите при ГУМ до ул. “Страхил войвода“ при старата автогара.

На територията на ШЕСТИ РАЙОН са обособени два микрорайона:

МИКРОРАЙОН VI „А“ с граници: ул. “В. Левски” - четни номера, ул. “Св. Ив. Рилски“ - четни номера, ж.п.рампа, ж.п. път до ул. “В. Левски”, Ж.П. гара и Автогара, Фролошка махала, ж.к. „Южен”, „Тих труд“, местност „Курт дере”, ул. “Рилски манастир“ - нечетни номера, ул. „Прогона“ до ж.п.рампа.

МИКРОРАЙОН VI „Б“ с граници: Моста при бивша ПГ по Машиностроене, вилна зона срещу ЗИО, ул. ”Страхил Войвода” до старата автогара, ул. „Св. Ив. Рилски“ - четни номера, ул. “В. Левски“ - нечетни номера, ж.к. „Пейо Яворов” - от ул. „Ст. Караджа“, ул. “Климент Охридски”, ул. “Пирин”, ул. „Батак”, ул. „Бистрица“, плюс района с граници: ж.п. път откъм ул. „Никола Малашевски”, ул. „Железничар” - четни номера, ул. “Никола Малашевски" до мостчето при бивша ПГ по Машиностроене, включително територията на бивша ПГ по Машиностроене, Петролна база, Инструментал- Ремонт, Търговия на едро, Хит-маркет “Меджико“.

Приемна за граждани: гр.Дупница, кв."Левски", Клуб на пенсионера

Телефон за контакти: 0701 57754; 0701 57773