МВР

ОД Кюстендил

 

град Дупница

Райони в град Дупница

ПЪРВИ РАЙОН, ВТОРИ РАЙОН, ТРЕТИ РАЙОН, ЧЕТВЪРТИ РАЙОН, ПЕТИ РАЙОН, ШЕСТИ РАЙОН, СЕДМИ РАЙОН

ПЪРВИ РАЙОН:

Граници: ул. ”Одрин", ул. “Княз Борис I“ - нечетни номера, до старата автогара, кв. ”Кършия”, ул. “Патриарх Евтимий“, река Бистрица - от лявата страна срещу течението, местността “Дренски рид”, ул. “Саморанска” - четни номера, ул. “Орлинска”, кв. “Рома”, кв. “Вароша“, площад “Барикадите", ул. “Страхил Войвода” - от ул. ”Княз Борис I“ до ул. “Цар Освободител”.

На територията на ПЪРВИ РАЙОН са обособени три микрорайона:

МИКРОРАЙОН I „А“ с граници: ул. “Княз Борис I“ - нечетни номера от ул. ”Одрин” до старата автогара, ул. ”Страхил Войвода”, от мост „Байкал” до ул. "Цар Освободител" при “Наковия мост“, ул. ”Мусала", ул. „Николаевска”, ул. “Теменуга”, Дом на техниката, ул. “Иван Вазов”, площад “Свобода”, ГУМ, ж.к ”Велчова завера“, ул. “Одрин“ до ул.“Патриарх Евтимий”, местността “Дренски рид”, Градската градина, ул. „Ген. Тодоров“, ул. „Христо Ботев“, Спортна зала, кв. ”Кършия”

МИКРОРАЙОН I „Б“ с граници: От ул. “Страхил Войвода“, ул. “Цар Освободител“, ул. “Орлинска“ - нечетни номера до изхода за гр. София, кв. “Рома“, кв. ”Вароша” до новия мост при кв. “Кършия”, площад “Барикадите”.

МИКРОРАЙОН I „В“ с граници: От ул. „Теменуга“ и ул. „Николаевска“, ул. “Мусала“, ул. “Цар Освободител“, ул. “Саморанска“, ул. “Орлинска“ - четни номера до кръстовището с ул. „Саморанска“ - чстни номера, кв. „Спартак“, местността “Таушаница“ - до водните резервоари.

 

Приемна за граждани: гр.Дупница, Младежки дом

Телефон за контакти: 0701 57862; 0701 57789; 0701 57773