МВР

ОД Кюстендил

 

Новини

Възможност за предсрочна смяна на личните документи

     

 

Напомняме на гражданите, чиито срок на валидност на личните документи изтича през тази година и постоянният им адрес е на територията на Кюстендилска област, могат да подават  заявления  за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко от звената – в сектор БДС ОДМВР и РУ Рила, РУ Дупница, РУ Бобов дол.

Заявления за издаване на Свидетелство за управление на МПС на български граждани може да се подават в Районните управления  в Дупница, Бобов дол и Рила, както и в сектор „Пътна полиция“ ОДМВР -  Кюстендил, за предсрочна подмяна, ако срокът на СУМПС изтича през тази година, както и при промяна в данните на водача/смяна на фамилия, транслитерация/.             Заявления за издаване на СУМПС на граждани,чиито свидетелства са изгубени, повредени или откраднати, също може да се подават в районните управления, на чиято територия е постоянният им  адрес  и в сектор „Пътна полиция“ ОДМВР – Кюстендил.

27 яну 2020

ГДБОП предупреждава за активна СПАМ атака

Към потребителите - Не отваряйте съобщенията, директно ги изтривайте! Целта е заразяване на компютърни конфигурации и смарт устройства

ГДБОП предупреждава за активна СПАМ атака спрямо гражданите, а целта е заразяване на компютърни конфигурации и смарт устройства. Както и при предишни подобни атаки, се използва името на държавна институция  - в случая Министерството на вътрешните работи.  Съобщенията се изпращат от маскиран и нереален пощенски адрес: [email protected], наименован „Пътна полиция МВР“, и съдържат прикачен файл, за който се претендира, че е електронен ФИШ от КАТ или призовка за извършено друго нарушение по Закона за движение по пътищата. Уточняваме, че в МВР не съществува електронна поща с такъв адрес.

МВР напомня, че такава практика не съществува и всяко едно електронно съобщение следва да бъде разглеждано от получателите му като измамно. Затова – не го отваряйте и директно го изтрийте.

От специализиран отдел „Киберпрестъпност“ на ГДБОП посочват, че в днешни дни СПАМ кампаниите излизат от обичайната си цел: разпращане на непоискани търговски съобщения с рекламна цел и придобиват вид на кибератаки, които целят заразяване на устройства на крайните интернет потребители. Сигнализират още и за други СПАМ атаки, при които получателите вече биват изнудвани да заплащат определени суми пари в крипто валута. Откупът се изисква, за да не бъдат разпространени нецензурирани снимки на получилите на съобщението.

Ежемесечно се извършват съвместни действия с големите интернет доставчици в страната за филтрация на подобни атаки, но при смяна на източника на атаката има период, в който тя е активна и достига до интернет потребителите, до които е била адресирана.  

 

15 яну 2020

Важно! Гражданите могат да сменят личните си документи предсрочно

 

 

От края на миналата година започна приемът на заявления в сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР – Кюстендил и звената в районните управления в Дупница, Бобов дол и Рила  за предсрочна подмяна на личните документи на гражданите.

През 2020 година изтича срокът на валидност на 18 592 лични карти, 8 165 паспорта и 12 271 СУМПС, за да се спести време на гражданите, напомняме, че могат да сменят документите си предсрочно.

1.Заявление за подмяна на български личен документ може да се подаде преди изтичане на срока на валидност.

2.Гражданите с постоянен адрес на територията на Кюстендилска област могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко  от звената:

-сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Кюстендил

-звено БДС в Районно управление град Дупница;

- звено БДС в Районно управление град Бобов дол;

-звено БДС в Районно управление град Рила.

3.Гражданите, притежаващи валиден български електронен подпис,  могат да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт по електронен път, чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg .

4.Сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Кюстендил има готовност за организиран прием на заявления с цел намаляване на времето за обслужване, като може да посетят  отделни  населени места с мобилна биометрична станция и заявленията за лични карти и паспорти да бъдат подадени на място.

На гражданите, навършили 58 години се издават безсрочни лични карти.

Напомняме на гражданите, че българските лични документи подлежат на връщане – паспортите се връщат в звената БДС до 3 месеца след изтичане на срока им на валидност. Личните карти се връщат при получаване на новата, а при изтичане на валидността й срокът е до 30 дни за подаване на документи за нова. Неспазването на тези изисквания се санкционира с глоба от 20 до 150 лв.

Личните документи се издават по постоянен адрес на гражданите. При смяна на постоянен адрес или промяна в имената гражданите са длъжни до 30 дни да сменят и личните си документи.

Напомняме: Вижте срока на валидност на личните си документи. Ако в едномесечен срок след изтичане на този срок не е заявено издаване на нова лична карта, се налагат глоби от 20 до 150 лв.

За улеснение на гражданите и допълнително възникнали въпроси  гражданите могат да се обаждат и на тел. 078 557 266, както и към служителите на гишетата в сектор БДС.

 

 

06 яну 2020

„История на Полицията в Кюстендилско“ - фотодокументалната изложба бе открита

Ст. комисар Е. Стамболийски се обърна към авторите и гостите с думи на Владимир Караманов

В кюстендилския драматичен театър „Крум Кюлявков“ бе открита фотодокументалната изложба „История на Полицията в Кюстендилско“. Тя е съвместна инициатива на ОДМВР – Кюстендил, и Държавен архив – Кюстендил. На откриването присъстваха служители на Архива в града, служители на ОДМВР, РДПБЗН, РДГП, представители на културни институции, граждани.  Гости на културното събитие бяха кметът на града Петър Паунов и областният управител Виктор Янев.

Изложбата бе представена и открита от началника на Държавен архив – Кюстендил, Петър Шейков.  В изложбата са представени повече от 120 документа от фонда на Архива, и документи и снимки от личния архив на бивши служители на МВР, работили в Кюстендилско и обхваща периода 1878 – 1945 година. Тя съдържа данни за началните крачки, след Освобождението, в градовете Кюстендил и Дупница като окръзи в Софийска губерния, от втората половина на 1880 година, когато Дупнишки окръг е закрит и е създадена Дупнишка околия  в Кюстендилски окръг. В изложбата могат да се видят първите нормативни документи – „ Временни правила за създаване на полицейската волнонаемна стража и въоръжени местни караули в България“ и „Правилник за устройството на полицията в България“ от 1878 г., данни за първия военен комендант на Кюстендил  Николай Савойски и временно изпълняващ длъжността Кюстендилски окръжен началник, за Николай Овсяни – първият титулярен окръжен началник на Кюстендилски окръг. Техни задължения са били да установят местните власти и полиция, която да осигурява реда и спокойствието в поверените им окръзи. Първият кюстендилскиоколийски началник е Димитър Попгеоргиев Беровски – просветен деец, борец за независима българска църква, войвода и ръководител на Разловското въстание, а в Дупница околийски началник е бил Панайот Върбанов – сподвижник на Васил Левски във Великотърновско. В изложбата може да се види Устав за полицейската стража в Княжество България от 1883 г, първият Закон за пограничната стража от 1887 г, Закон за полицията от 1889 г.

Петър Шейков подчерта, че за създаването на изложбата са ползвани документи от архивни фондове, съхранявани в институцията и снимки , предоставени от бивши служители.   

 

Директорът на ОДМВР – Кюстендил, старши комисар Е. Стамболийски  се обърна към присъстващите с думите:

 

 

Уважаеми, гости, колеги, приятели и създатели на ИЗЛОЖБАТА,   

 

Радвам  се, че идеята за тази изложба, неслучила се през годините, е факт – точно в годината, когато се навършват 140 години от създаването на Министерството на вътрешните работи.

 

Впечатлен съм от резултата.

 

Колеги, приятели от Държавния архив в Кюстендил, благодаря  ви.

Благодаря  и на господин Шейков, и на госпожа  Албена Георгиева, които  през годините съхраниха  идеята за тази изложба, доразвиха я и тя е факт.

 

За да бъде факт впечатляващата изложба благодаря и на господин Борис Радански, на ателието, изработило паната,  на директора на театъра  господин Чавдар Ненов, че културният институт е  домакин на изложбата, на Илона Захариева и Петър Китанов за аранжирането й.

Радвам се, че в следващите 10 дена тя ще бъде тук, че гражданите и гостите на Кюстендил ще могат да я видят.

 

Ще завърша с думите на видния общественик, учител, юрист, историик, изследовател  Владимир Караманов от последното табло в изложбата. Те  са актуални и днес, че колкото по-културна, напреднала и богата е една държава, толкова добре и уредена е и нейната Полиция и с толкова по-голямо доверие гледат на нея гражданите. Желая и на държавата ни да успява, да е по-добър животът за съгражданите ни и да расте и да се оправдава доверието в Полицията.

 

06 дек 2019

Важно! Гражданите, чиито лични документи изтичат през 2020 г., могат да ги сменят предсрочно

 Започна приемът на заявления в сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР – Кюстендил, и звената в районните управления в Дупница, Бобов дол и Рила  за предсрочна подмяна на личните документи на гражданите.

Директорът на ОДМВР – Кюстендил, ст. Комисар Е. Стамболийски изпрати писма до кметовете на по-малките общини в областта с молба съдействие както от тяхна страна, така и от страна на кметовете и кметски наместници по места да бъдат уведомени жителите им за тази възможност, която ще им спести време, а и средства.

1.Заявление за подмяна на български личен документ може да се подаде преди изтичане на срока на валидност.

2.Гражданите с постоянен адрес на територията на Кюстендилска област могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко  от звената:

-сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Кюстендил

-звено БДС в Районно управление град Дупница;

- звено БДС в Районно управление град Бобов дол;

-звено БДС в Районно управление град Рила.

3.Гражданите, притежаващи валиден български електронен подпис могат да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт по електронен път, чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg .

4.Сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Кюстендил, има готовност за организиран прием на заявления с цел намаляване на времето за обслужване, като може да посети  отделни  населени места с мобилна биометрична станция и заявленията за лични карти и паспорти да бъдат подадени на място.

На гражданите, навършили 58 години, ще бъдат издавани безсрочни лични карти.

За улеснение на гражданите и допълнително възникнали въпроси  гражданите могат да се обаждат и на тел. 078 557 266, както и към служителите на гишетата в сектор БДС.

03 дек 2019